Mariusz Gąsiewski

ACE Eksperymenty Google w praktyce

Jakiś czas temu Google udostępnił nowe narzędzie, które pozwala na przeprowadzanie eksperymentów w obrębie kampanii Google AdWords. Eksperyment ten pozwala na posiadanie kopii kampanii, która będzie wyświetlana z zmienionymi ustawieniami (np. innymi stawkami za słowa kluczowe). W ten sposób możemy testować efektywność tej samej kampanii dla różnych jej ustawień.

Ten post to dokładny opis zastosowania, wdrożenia i interpretacji rezultatów takiego eksperymentu.

Ustawianie eksperymentów kampanii w Google AdWords

Co ACE eksperymenty Google zmieniają w testowaniu?

Wcześniej jedynym sposobem na sprawdzenie efektywności nowych ustawień w kampanii AdWords było wprowadzenie tych ustawień i oczekiwanie na to, jak zmienią się jej parametry.

Przykład dawnego testowania AdWords

Mamy kampanię, która w lipcu była kierowana z Max CPC = 0,30 zł. W lipcu uzyskała ona razem 1000 klików przy średniej pozycji Śr. Poz. = 4. Twórca kampanii zastanawiał się, jaką efektywność uzyska kampania przy Max CPC = 0,40 zł. W sierpniu więc kampania kierowana była z Max CPC = 0,40 zł. Uzyskała wówczas 1200 klików przy średniej pozycji Śr. Poz. = 2,5.

Ustawianie eksperymentów kampanii w Google AdWords

Ze względu na to, że kampanie kierowane były w różnych okresach i w różnych uwarunkowaniach otoczenia (np. inny poziom konkurencji, inna pogoda, inna sezonowość produktu i itp) nie można powiedzieć jednoznacznie, że zmiana w poziomie ilości uzyskanego ruchu i średniej pozycji wynikała ze zmiany Max CPC. Wpływ na to mogły mieć inne czynniki opisane wcześniej.

Jakie możliwości oferują ACE eksperymenty Google?

Poprzez ACE eksperymenty Google możemy w tym samym czasie śledzić efektywność kampanii, w której część eksperymentalna ma inne parametry niż część kontrolna (np. inne stawki za słowa kluczowe). W ten sposób testujemy działanie różnych ustawień parametrów w tych samych warunkach otoczenia.

Przykład obecnego testowania AdWords z wykorzystaniem ACE eksperymentów Google

Mamy kampanię, która w lipcu była kierowana z Max CPC = 0,30 zł. W lipcu uzyskała ona razem 1000 klików przy średniej pozycji Śr. Poz. = 4. Twórca kampanii zastanawiał się, jaką efektywność uzyska kampania przy Max CPC = 0,40 zł. W sierpniu więc włączył w kampanii ACE eksperyment.

W sierpniu więc kampania kierowana była zarówna z pierwotnymi ustawieniami Max CPC = 0,30 zł (część kontrolna) jak również z nowymi ustawieniami Max CPC =0,40 zł. Ostatecznie uzyskaliśmy dokładne dane na temat wpływu zmiany stawki za kliknięcie.

Ustawianie eksperymentów kampanii w Google AdWords

Ze względu na to, że obie wersje kampanii kierowane były w tym samym czasie poddane były tym samym warunkom otoczenia. Z tego względu wzrost klików o 100 to wyizolowany wpływ zwiększenia stawki z 0,30 zł do 0,40 zł.

Co możemy testować poprzez eksperyment Google?

Eksperyment w kampanii kierowanej na wyszukiwarkę i Sieć wyszukiwania może obejmować testowanie:

 • nowych słów do części eksperymentalnej kampanii
 • nowych stawek dla słów kluczowych
 • zmian w tekście reklamowym.
 • nowych grup reklamowych
 • nowych stawek całych grup reklamowych

Eksperyment w kampanii kierowanej na Sieć reklamową Google może obejmować testowanie:

 • nowych miejsc docelowych do części eksperymentalnej kampanii
 • nowych stawek dla miejsc docelowych
 • dodatkowych słów kluczowych w grupach reklamowych, które są kierowane kontekstowo na słowa kluczowe
 • nowych reklam tekstowych i graficznych.
 • nowych grup reklamowych
 • nowych stawek całych grup reklamowych
 • remarketingu

Pośrednie testowanie elementów

Wiele z wspomnianych wcześniej elementów, takich jak teksty reklamowe, remarketing, reklamy graficzne możemy testować jedynie w pośredni sposób.
Tworzenie eksperymentu, w którym testujemy te elementy polega na testowaniu dwóch takich samych grup reklamowych, które różnią się jedynie testowanymi elementami (np. różnią się teksty reklamowe lub też grupami odbiorców z remarketingu).
W tym układzie jedna grupa reklamowa staje się grupą kontrolną, druga częścią eksperymentalną.

Aby daną grupę reklamową oznaczyć jako tylko jako grupę eksperymentalną lub kontrolną należy ustawić to z poziomu interfejsu Google AdWords.

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

Jak włączyć eksperyment Google na koncie

Funkcjonalność ta powinna być już w Twoim koncie AdWords. Jeżeli jej jeszcze nie ma, pojawi się niedługo.

 • Aby sprawdzić czy ją posiadasz przejdź do zakładki Ustawienia w widoku kampanii

Ustawianie eksperymentów kampanii w Google AdWords

 • Na samym dole ustawień kampanii można znaleźć sekcję Eksperyment.

Ustawianie eksperymentów kampanii w Google AdWords

 • Aby uruchomić eksperyment wystarczy kliknąć przycisk Określ ustawienia eksperymentu.

Ustawianie eksperymentów kampanii w Google AdWords

W ustawieniach eksperymentu określamy, jaką część kampanii będzie obsługiwana przez pierwotne ustawienia, a jaka przez nowe, testowane ustawienia (A), datę rozpoczęcia eksperymentu (B) i datę zakończenia (C).

Ustawianie eksperymentów kampanii w Google AdWords

Jak określić ustawienia eksperymentu Google?

Po ustawieniu eksperymentu możemy przystąpić do tworzenia testowanych ustawień kampanii (np. nowych słów kluczowych, stawek za kliknięcie).

 • W tym celu należy przejść do odpowiedniej zakładki w obrębie kampanii AdWords (np. zakładki Słowa kluczowe w sytuacji, kiedy chcemy testować stawki przy słowa kluczowych).

 • Następnie należy przesegmentować dane kampanii przyciskiem Podziel i wybrać opcję Eksperyment.

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

W widoku danych można zobaczyć wówczas podział na pierwotną część danych kampanii i testowaną część. Testowane zmiany możemy wprowadzać do części oznaczonej jako Eksperyment.

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

 • W przypadku, kiedy tę samą zmianę chcemy zastosować do dużej ilości danych najlepiej jest skorzystać z opcji edycji danych w postaci tabeli (przycisk Edycja -> Edytuj w postaci tabeli)

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

 • Wówczas po najechaniu kursorem miejsce, gdzie wprowadzamy zmianę, pojawia się opcja zastosowania tej zmiany do wszystkich lub wybranych elementów (w tym wypadku zmiany stawek dla słów kluczowych).

 • W przypadku, kiedy testem staje się dodanie nowego elementu (np. słów kluczowych), należy dodając ten element zaznaczyć opcję Jako eksperyment dodaj tylko …..

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

Szczegółowy opis wprowadzania tworzenia poszczególnych eksperymentów można znaleźć w Centrum Pomocy Google.
Po wprowadzeniu testowaniu zmian należy uruchomić eksperyment. Po uruchomieniu eksperymentu nie jest możliwe dodawanie nowych zmian do eksperymentu.

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

Ocena rezultatów eksperymentu w kampanii Google AdWords

Po wprowadzeniu rezultatów w raportach widać efektywność części kontrolnej kampanii AdWords (tej pierwotnej) i części testowanej (Eksperymentu).
Istotność statystyczna danych uzyskiwanych dla Eksperymentów pokazywana jest w formie strzałek. W ten sposób uzyskujemy informację na temat tego, czy też niższa lub wyższa efektywność Eksperymentu nie jest dziełem przypadku.

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

 • Trzy niebieskie strzałki w górę – istnieje wówczas 99,9% prawdopodobieństwa, że wartość parametru zwiększyła w wyniku Eksperymentu, a nie przypadku.
 • Dwie niebieskie strzałki w górę – istnieje wówczas 99,0% prawdopodobieństwa, że wartość parametru zwiększyła w wyniku Eksperymentu, a nie przypadku.
 • Jedna niebieska strzałka w górę – istnieje wówczas 95,0% prawdopodobieństwa, że wartość parametru zwiększyła w wyniku Eksperymentu, a nie przypadku.
  Przykład eksperymentu AdWords
  Jak widać na poniższym zrzucie istnieje 95% prawdopodobieństwa, że wzrost ilości odsłon wynika z wprowadzenia Eksperymentu, a nie z przypadku.

  Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords
 • Trzy niebieskie strzałki w dół – istnieje wówczas 99,9% prawdopodobieństwa, że wartość parametru zmniejszyła się w wyniku Eksperymentu, a nie przypadku.
  Przykład eksperymentu AdWords
  Jak widać na poniższym zrzucie istnieje 99,9% prawdopodobieństwo, że niższa wartość parametru średniej pozycji wynika z wprowadzenia eksperymentu, a nie z przypadku.

  Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

 • Dwie niebieskie strzałki w dół – istnieje wówczas 99,0% prawdopodobieństwa, że wartość parametru zmniejszyła się w wyniku Eksperymentu, a nie przypadku.
 • Jedna niebieska strzałka w dół – istnieje wówczas 95,0% prawdopodobieństwa, że wartość parametru zmniejszyła się w wyniku Eksperymentu, a nie przypadku.

Szczegółowe informacje o kwestiach związanych z istotnością statystyczną rezultatów w eksperymencie ACE Google można znaleźć w Pomocy Google.

Zakończenie eksperymentu i dodanie zmian do konta

Aby zakończyć eksperyment wystarczy wykorzystać przycisk Przerwij prowadzenie eksperymentu.

Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

Jeżeli eksperyment się powiódł możemy wprowadzić zmiany z Eksperymentu do całej kampanii poprzez przycisk Zastosuj:zastosuj wszystkie zmiany.
Jeżeli część eksperymentalna przyniosła pogorszenie efektywności, można usunąć testowane zmiany przyciskiem Usuń:usuń zmiany.

Czy po zakończeniu eksperymentu mogę dodać tylko część testowanych zmian z eksperymentu do konta?

Z poziomu eksperymentu możesz albo dodać wszystkie zmiany z eksperymentu do konta, albo wszystkie odrzucić. Oczywiście możesz sobie zapisać te zmiany w Edytorze AdWords i jej dodać w ten sposób do konta.
Nie jest to jednak polecane ze względu na to, że dane w eksperymencie masz przy założeniu, że działają wszystkie elementy eksperymentu. Jeżeli część z tych elementów eksperymentu dodasz do kampanii, a część odrzucisz efektywność kampanii może ulec znacznej zmianie.

Ograniczenia eksperymentów Google AdWords

 • Można prowadzić tylko jeden eksperyment w ramach jednej kampanii
 • Nie można testować ustawień kampanii Google AdWords (np. kierowania czy budżetu)
 • Brak wsparcie testowania ze strony Edytora AdWords i API AdWords
 • Brak możliwości eksportu danych z eksperymentu
 • Brak alertów automatycznych związanych z eksperymentami.

Wsparcie dla eksperymentów ze strony Edytora AdWords

 • Kampania wykorzystująca eksperyment może być pobierana do Edytora.
 • Obecność kampanii wykorzystującej eksperyment nie przeszkadza w pełnej edycji innych kampanii, które nie wykorzystują eksperymentu
 • W grupach reklamowych, które są zarówno grupą kontrolną jak i grupą eksperymentalną (domyślny układ przy eksperymencie) można w Edytorze AdWords: zmieniać stawki za słowa kluczowe i ich adresy docelowe.
  Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

 • W grupach reklamowych, które zostały oznaczone jako jedynie grupa kontrolna lub grupa eksperymentalna możliwe są w Edytorze AdWords: zmiany stawek, zmiany słów kluczowych i ich typu dopasowania, zmiany adresów docelowych, dodawanie nowych słów kluczowych.
  Grupa reklamowa oznaczona jako jedynie grupa eksperymentalna to sytuacja, kiedy grupa reklamowa ma jedynie działać w eksperymentalnej części kampanii. Grupa kontrolna oznaczona jako jedynie grupa kontrolna to sytuacja, kiedy grupa reklamowa ma jedynie działać w kontrolnej części kampanii.
  Aby grupę reklamową oznaczyć jako tylko jako grupę eksperymentalną lub kontrolną należy ustawić to z poziomu interfejsu Google AdWords.

  Ace eksperymenty kampanii w Google AdWords

Informacje o eksperymentach Google w Centrum Pomocy Google

Szczegółowe informacje o zastosowaniu, wdrażaniu eksperymentów Google mozna znaleźć w Centrum Pomocy Google.

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: ACE Eksperymenty Google w praktyce

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

6 komentarzy to “ACE Eksperymenty Google w praktyce”

 1. przedsiębiorcaon 27 Wrz 2010 at 22:12

  AdWords – to słowo słyszę stale w słuchawce, bo ludzie chcą mi sprzedawać reklamy AdWords. Durnota jakaś. Gdybym chciał takiej reklamy sam bym ją zrobił, czyli po prostu zapłacił google odpowiednie stawki za dzień. Powiem szczerze, mnie interesuje jak każdego oszczędnego człowieka interesu to, jak się promować bez AdWords. Dzięki Mariuszowi Gąsiewskiemu nawet coś mi wychodzi w tym temacie. Proszę na blogu więcej informacji dla takich jak ja. Mam darmową stronkę na bazie Pana szablonu www i chcę ją fachowo rozwijać:) Pozdrawiam

 2. Artuson 28 Wrz 2010 at 12:24

  Do „przedsiębiorca”
  Może nie do końca, jeżeli ktoś zna słabo adwordsa to może płacić 2,3 za kliknięcie, a to samo www można promować za 0,65 Przykład z życia, więc nie do końca jest jak Pan pisze.

 3. przedsiębiorcaon 28 Wrz 2010 at 21:21

  Panie Artus, tanio kupić i drogo sprzedać to abc biznesu:) Ja rozumiem tych co chcą mi sprzedać reklamy AdWords w ten sposób że np. biorą od przedsiębiorcy 3 tys. Z tego 1 tys inwestują w AdWords a 2 tys zostają im w kieszeni. Ale to nie jest moim zdaniem sztuka. Sztuką jest wypromować stronę nie na kolorowym pasku po prawej stronie w google, tylko po lewej wśród najwartościowszych firm/bądź treści, które idą w górę, bo są dobre i potrafią się promować.

 4. sweetieon 29 Wrz 2010 at 05:58

  Zdaje się, że @przedsiębiorca myli pozycjonowanie z płatną reklamą. Co do kosztów, to nie wszystkie agencje tną takie prowizje. Znam przypadki, kiedy biorą np. 150 zł brutto za pakiet adwords przy czym na kliknięcia można wydawać ile się chce…

 5. przedsiębiorcaon 29 Wrz 2010 at 11:32

  Sweetie, ja jestem prosty człowiek, który podnosi pieniądze z chodników. Taką mam pracę. Zresztą niektórzy już pewnie kliknęli na mojego nicka i wiedzą.
  Dla mnie pozycjonowanie to zarówno AdWords jak i zwykłe pozycjonowanie. Cel jest jeden. Zaistnieć w internetowym świecie. Dlatego czytam tego bloga. Jest wartościowy. AdWords mnie drażni, bo to taka sztuka na skróty i często wyrzucanie pieniędzy.

 6. sweetieon 30 Wrz 2010 at 03:26

  Rozumiem Pana, sam traktuję sieć jako sposób na zdobywanie zleceń. Czy będziemy pozycjonować czy wykupować adwords musimy za to płacić. W przeliczeniu na kliknięcie pozyskane z pozycjonowania i wykupione bezpośrednio z adwords często okazuje się, że adwords jest wręcz tańszy. W dodatku kliknięcia nie są przypadkowe, tylko pochodzą od tak naprawdę wskazanych przeze mnie osób.

  NIestety trzeba się przyzwyczaić, że internet kojarzony często z czymś „za free”, darmowy nie jest. Żeby zaistnieć trzeba zainwestować. Najważneijsze, żeby kasa się zwracała:)

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.