Mariusz Gąsiewski

Benchmarking kategorii w Google Analytics

Niedawno w obrębie Google Analytics uruchomiono dwie nowe, ciekawe funkcjonalności:

  • benchmarking kategorii;
  • podstrona ustawień udostępniania danych (do benchmarkingu kategorii).

Jako, że same nazwy wiele nie mówią, a same funkcjonalności mogą się okazać bardzo ważne z punktu widzenia osób, które wykorzystują dane z Google Analytics do podejmowania decyzji biznesowych postaram się je pokrótce opisać.

Nowe funkcjonalności Google Analytics

Benchmarking kategorii

Funkcjonalność benchmarkingu kategorii umożliwia za zgodą właściciela witryny porównywanie danych swojej strony internetowej z średnimi danymi dla całego zestawu danych danej kategorii stron internetowych. Istnieje tutaj możliwość porównania danych dotyczących odwiedzin witryny, odsłon strony, liczby odsłon podczas odwiedzin, współczynnika odrzuceń, średniego czasu spędzonego w witrynie oraz nowych odwiedzin, z anonimowymi, zagregowanymi danymi innych porównywanych witryn z dostępnych kategorii tematycznych witryn (przy czym wcześniej te witryny musiały wyrazić zgodę na udostępnienie danych do obliczania wartości wykorzystywanych w benchmarkingu kategorii).

W ten sposób mając np. stronę motoryzacyjną porównać wskaźnik odrzuceń swojej witryny internetowej z średnią wartością wskaźnika odrzuceń dla całego wertykala motoryzacyjnego, przy czym same dane dla kategorii motoryzacja oparte są tylko na danych witryn, które zgodziły się na udostępnianie swoich danych do benchmarkingu kategorii.

Z tego względu cała funkcjonalność jest domyślnie wyłączona, a jej włączenie następuje na specjalnej stronie, z którą wiąże się zresztą druga z opisywanych przeze mnie funkcjonalności.

Benchmarking kategorii w Google Analytics

Każda kategoria dostępna dla benchmarkingu obejmuje co najmniej 100 kont Google Analytics. Wszystkie witryny, które włączają się w proces zbierania danych dla benchmarkingu kategorii dzielone są w oparciu o liczbę odwiedzin na 3 główne grupy witryn: witryny małe, średnie i duże. W ten sposób można porównywać witryny o podobnej wielkości, a właściciel strony widzi dane z tylko z benchmarkingu kategorii dla grupy witryn, do której należy jego strona internetowa.

Podstrona ustawień udostępniania danych

Podstrona ustawień udostępniania danych jest właśnie podstroną, która umożliwia włączenie Twojej witryny do grupy witryn, z których agregowane są dane wykorzystywane do pokazywania benchmarkingu, i pozwala na uzyskiwanie informacji na temat wartości tego benchmarkingu.

Podstrona ustawień udostępniania danych oferuje włączenie dwojakiego poziomu dostępu:

  • Tylko z produktami Google, pozwalające na anonimowe udostępnianie danych usługom Google, co będzie wykorzystywane do poprawy produktów i usług Google;
  • Anonimowo za pomocą produktów Google i testu porównawczego, pozwalające na anoniomowe zbieranie danych witryny do zaagregowanego benchmarkingu kategorii.
  • Nie udostępniaj moich danych Google Analytics – brak zgody na jakiekolwiek dzielenie się anonimowymi danymi

Nowe funkcjonalności Google Analytics

Wprowadzanie nowych funkcjonalności

Opisywane funkcjonalności powinny pojawiać się w kontach Google Analytics wczoraj lub dziś. Dane po udostępnieniu danych swojej witryny do anonimowych danych zbieranych na potrzeby benchmarku kategorii powinny pojawiać się w ciągu następnych kilku tygodni.

Sam raport benchmarkingu kategorii po aktywacji usługi i zebraniu danych będzie dostępny do przejrzenia w obrębie raportów sekcji Użytkownicy – zaraz między raportem Przegląd i Nakładka na mapę.

Włączenie benchmarkingu kategorii

W momencie, kiedy nowa funkcjonalność benchmarkingu kategorii będzie dostępna w koncie, będzie ona bezpośrednio widoczna po zalogowaniu do systemu.

Włączenie nowej funkcjonalności w Google Analytics

Równocześnie administrator konta Google Analytics może ją też później włączyć korzystająć z jednego z dwóch sposobów :

  • Wybór opcji udostępniania danych konta Analytics Anonimowo za pomocą produktów Google i testu porównawczego na stronie Edycja konta i ustawienia udostępniania danych. W celu przejścia do tej strony, należy kliknąć link Edycja konta i ustawienia udostępniania danych na stronie Ustawienia Analytics (pierwsza strona wyświetlana po zalogowaniu się na konto Google Analytics).
  • Bezpośrednie przejście do raportu benchmarkingu kategorii w obrębie sekcji Użytkownicy. Następnie należy kliknąć polecenie Akceptuj bezpośrednio na stronie raportu benchmarkingu kategorii, przy czym ta opcja będzie widoczna tylko wówczas, gdy anonimowe udostępnianie danych na stronie Edycja konta i Ustawienia udostępniania danych nie zostało jeszcze włączone.

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Benchmarking kategorii w Google Analytics

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

Jedna odpowiedz to “Benchmarking kategorii w Google Analytics”

  1. […] dni temu w poście Benchmarking kategorii w Google Analytics opisywałem nową funkcjonalność w Google Analytics, która umożliwia za zgodą właściciela […]

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.