Mariusz Gąsiewski

O co chodzi z tymi źródłami ruchu w Google Analytics?

Z maili i szkoleń, które prowadzę wynika, że użytkownikom jest niełatwo zrozumieć sposób przedstawiania źródeł ruchu w Google Analytics. Co warto wiedzieć o tych źródłach ruchu? Jak je rozpoznawać?

Informacje o źródłach ruchu można oczywiście znaleźć w raporcie: Źródła odwiedzin -> Źródła -> Cały ruch.

Przedstawianie źródeł ruchu w Google Analytics

Każde źródło ruchu w Google Analytics pokazywane jest poprzez dwie zmienne:

 • źródło ruchu (source)
 • nośnik ruchu (medium)
Śledzenie źródeł ruchu w Google Analytics

Żródło to kanał ruchu, który przynosi nam użytkowników (odpowiada na pytanie, skąd przybył użytkownik na naszą stronę).

Źródłem może być:

 • konkretna nazwa wyszukiwarki (np. Google)
 • oznaczenie direct, które określa użytkowników bezpośrednich (dostali się na witrynę poprzez bezpośrednie wpisanie w pole przeglądarki nazwę witryny.
 • określoną nazwa strony, która dostarczyła nam użytkowników
 • inna dowolna nazwa, poprzez którą chcemy śledzić naszych użytkowników (dokładniej o tym w dalszej części artykułu).

Medium lub też Nośnik kampanii to określenie rodzaju kanału, który dostarczył nam użytkowników (odpowiada na pytanie, w jaki sposób użytkownik przybył na naszą stronę).

Nośnik kampanii w domyślnej konfiguracji Google Analytics przyjmuje następujące wartości:

 • (none) – nazwa nadawana użytkownikom bezpośrednim
 • referral – określenie nadawane tym użytkownikom, która przyszli z innej strony internetowej klikając na link prowadzący do naszej witryny
 • organic – użytkownicy, którzy przyszli na stronę z wyników organicznych wyszukiwarek
 • cpc – użytkownicy, którzy przyszli na stronę z wyników sponsorowanych     wyszukiwarek (linki sponsorowane)
 • inna dowolna nazwa, poprzez którą chcemy śledzić naszych użytkowników (dokładniej o tym w dalszej części artykułu).

Niestandardowe źródła ruchu w Google Analytics

Jak już pisałem oprócz tych źródeł ruchu, które są poprawnie rozpoznawane w Google Analytics, istnieje często potrzeba manualnego modyfikowania informacji o źródle ruchu w Google Analytics. Czyli pokazywania w Google Analytics danego źródła ruchu w taki sposób, jaki nam najbardziej odpowiada.

W szczególności wykorzystuje się to przy śledzeniu ruchu internetowego z:

 • mailingów – domyślnie ruch z mailingów jest różnie rozpoznawany w zależności od tego, czy użytkownik korzysta z programu pocztowego, rodzaju dostawcy konta pocztowego i itp
 • witryn partnerskich – w sytuacji, kiedy chcemy ten ruch odróżnić od zwykłych stron odsyłających
 • linków sponsorowanych innych niż linki sponsorowane Google (te są rozpoznawane automatycznie)

Jeżeli chcemy w Google Analytics pokazać dane źródło ruchu w taki sposób, jaki nam najbardziej odpowiada,  możemy to zrobić przez modyfikację adresu docelowego tego ruchu internetowego. Dodajemy do strony docelowej dodatkowe parametry, których wartości określają to, w jaki sposób użytkownicy z danego źródła ruchu będą pokazywani w Google Analytics.

Parametry Google Analytics

Te dodatkowe parametry dodawane do strony docelowej:

 • „utm_source” – źródło ruchu, czyli skąd przyszedł użytkownik na stronę (np. wyszukiwarka AOL czy Yahoo);
 • „utm_medium”  – określa rodzaj przekierowania użytkownika, czyli w jaki sposób użytkownik  przybył na stronę (np. „cpc” dla linków sponsorowanych);
 • „utm_term” – określa słowo kluczowe, z którego przyszedł użytkownik z wyszukiwarki;
 • „utm_content” – określa jedną wersję z kilku dostępnych wersji przekazów reklamowych
 • „utm_campaign” – określa nazwę kampanii.

Poprzez tagowanie parametrów adresu docelowego możemy śledzić każdy rodzaj ruchu internetowego w Google Analytics. Przy niestandardowym śledzeniu ruchu obowiązkowymi parametrami są: parametr źródła kampanii, parametr medium kampanii, parametr nazwy kampanii.

Przykłady praktyczne niestandardowego śledzenia ruchu internetowego w Google Analytics

Przykładowe zastosowanie algorytmu tworzenia adresów URL dla różnych kampanii reklamowych dla tematu hotele można zobaczyć na poniższych przykładach

 • Nasza witryna to www.strona.pl. Badamy efektywność banera w wersji 300×250, umieszczonego na stronie www.przyklad.pl . Chcemy, aby ruch z tego banera był pokazywany w Google Analytics jako przyklad.pl / baner

W tej sytuacji możemy dodać następujące parametry do naszej strony docelowej

Baner reklamowy
Źródło kampaniiMedium kampaniiHasło kampaniiTreść reklamyNazwa kampanii
przyklad.plbaner 300×25024wrzesien

[code lang=”php”]
http://www.strona.pl/?utm_source=przyklad.pl&utm_medium=baner&utm_campaign=24wrzesien&utm_content=300×250
[/code]

Wówczas ruch internetowy z tego źródła ruchu będzie pokazywany w następujący sposób w Google Analytics (w nowej wersji Google Analytics raport Źródła odwiedzin -> Źródła -> Cały ruch):

Śledzenie banerów w Google Analytics

Jeżeli chcemy porównać efektywność różnych kreacji w ramach tego samego źródła ruchu (czyli to, co przy dodawaniu zmiennych do strony docelowej kryje się pod zmienną „utm_content” ) możemy łatwo te źródło ruchu przesegmentować przez tę zmienną „Treść reklamy”.

Śledzenie banerów w Google Analytics

Wówczas w łatwy sposób sprawdzimy efektywność różnych wersji kreacji w ramach tego samego źródła ruchu.

Śledzenie banerów w Google Analytics
 • Nasza witryna to www.strona.pl. Badamy efektywność mailingu wysłanego w Onecie. Przy czym istnieją w obrębie mailingu  dwa odnośniki do naszej strony. Użytkownik może przejść na naszą stronę klikając w link tekstowy lub w link z obrazkiem w mailingu.Chcemy, aby ruch z tego źródła był pokazywany w Google Analytics jako onet / mail.Wówczas parametry dla linku docelowego w linku tekstowym w obrębie mailingu wygląda następująco:
Mailing
Źródło kampaniiMedium kampaniiHasło kampaniiTreść kampaniiNazwa kampanii
onetmailtekstowy24wrzesien

[code lang=”php”]
http://www.przykladowawitryna.pl/?utm_source=onet&utm_medium=mail&
utm_content=tekstowy&utm_campaign=24wrzesien
[/code]

Parametry dla strony docelowej linku w postaci obrazka w obrębie mailingu wyglądają następująco:

Mailing
Źródło kampaniiMedium kampaniiHasło kampaniiTreść kampaniiNazwa kampanii
onetmailobrazek24wrzesien

[code lang=”php”]
http://www.przykladowawitryna.pl/?utm_source=onet&utm_medium=mail&
utm_content=obrazek&utm_campaign=24wrzesien
[/code]

Później ten ruch będziemy widzieć w następujący sposób w Google Analytics.

Śledzenie mailingu w Google Analytics

Wykorzystując techniki opisane w poprzednim przykładzie możemy analizować oddzielnie efektywność ruchu przychodzącego z linku tekstowego i linku obrazkowego w obrębie raportu Źródła odwiedzin -> Źródła -> Cały ruch (opisana wcześniej segmentacja przez Treść reklamy).

Śledzenie mailingu w Google Analytics
 • Badamy efektywność linków sponsorowanych Yahoo. Chcemy widzieć ruch z tych linków sponsorowanych w Google Analytics jako yahoo / cpc.W obrębie linków sponsorowanych mamy dwie wersje reklam – jedna z zniżką 20% (parametr „utm_content=znizka20”) i druga z zniżką 30% (parametr „utm_content=znizka30”).Aby wiedzieć z jakiego słowa kluczowego w tych linkach sponsorowanych przychodzi użytkownik, tworzymy oddzielne adresy z parametrami dla poszczególnych słów kluczowych (np. dla słow kluczowego „klimatyzatory” będzie to parametr „utm_term=klimatyzatory”).

W tej sytuacji parametry dla poszczególnych słów kluczowych w obrębie tych linków sponsorowanych Yahoo mogą wyglądać następująco:

Słowo kluczowe „klimatyzatory” z zniżką 20%
Źródło kampaniiMedium kampaniiHasło kampaniiTreść kampaniiNazwa kampanii
yahoocpcklimatyzatoryznizka20swiateczna

[code lang=”php”]
http://www.strona.pl/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_term=klimatyzatory&
utm_content=znizka20&utm_campaign=swiateczna
[/code]

Słowo kluczowe „tanie klimatyzatory” z zniżką 30%
Źródło kampaniiMedium kampaniiHasło kampaniiTreść kampaniiNazwa kampanii
yahoocpctanie+klimatyzatoryznizka30swiateczna

[code lang=”php”]
http://www.strona.pl/?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_term=tanie_klimatyzatory&
utm_content=znizka30&utm_campaign=swiateczna
[/code]

Później ten ruch będziemy widzieć w następujący sposób w Google Analytics.

Śledzenie linków sponsorowanych w Google Analytics

Wykorzystując techniki opisane w poprzednim przykładzie możemy analizować oddzielnie efektywność ruchu z poszczególnych słów kluczowych. Będzie to segmentacja przez zmienną Słowo kluczowe.

Śledzenie słów kluczowych w Google Analytics
 • Badamy efektywność naszego newslettera. Chcemy widzieć ruch z tego newslettera w Google Analytics jako newsletter / mail.W obrębie newslettera promujemy wiele klimatyzatorów. Aby odróżnić, w który model klimatyzatora użytkownik kliknął wykorzystujemy do tego zmienną Słowo kluczowe, czyli ” utm_term”, która normalnie jest stosowana w przypadku ruchu z wyszukiwarek. Każdy klimatyzator ma własny link, który identyfikuje ten model klimatyzatora

  W obrębie modelów klimatyzatorów można kliknąć albo link tekstowy modelu klimatyzatora albo obrazek klimatyzatora. Aby odróżnić to czy użytkownik kliknął link tekstowy czy obrazkowy danego klimatyzatora, wykorzystamy do tego zmienną Treść reklamy (czyli „utm_content”).

W tej sytuacji parametry dla poszczególnych modeli klimatyzatorów w obrębie tego mailingu może wyglądać następująco:

Model klimatyzatora ax400 z wersją tekstową linku
Źródło kampaniiMedium kampaniiHasło kampaniiTreść kampaniiNazwa kampanii
newslettermailax400tekstowyswiateczna

[code lang=”php”]
http://www.strona.pl/?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_term=ax400&
utm_content=tekstowy&utm_campaign=swiateczna
[/code]

Model klimatyzatora sd200 z wersją tekstową linku
Źródło kampaniiMedium kampaniiHasło kampaniiTreść kampaniiNazwa kampanii
newslettermailsd200tekstowyswiateczna

[code lang=”php”]
http://www.strona.pl/?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_term=sd200&
utm_content=tekstowy&utm_campaign=swiateczna
[/code]

Później ten ruch będziemy widzieć w następujący sposób w Google Analytics.

Śledzenie newslettera w Google Analytics

Wykorzystując techniki opisane w poprzednim przykładzie możemy analizować oddzielnie efektywność ruchu z modeli klimatyzatorów. Będzie to segmentacja przez zmienną Słowo kluczowe.

Śledzenie newsletterów w Google Analytics

Narzędzie do budowania adresów URL

W tworzeniu adresów URL na potrzeby badania efektywności w Google Analytics bardzo przydatne może być

Narzędzie Google do budowania adresów URL.

Obsługa narzędzia jest bardzo intuicyjna i sprowadza się do trzech prostych kroków:

 • Wpisz adres swojej witryny internetowej, do której będziesz użytkowników.
 • Wypełnij formularz podając parametry swojej kampanii reklamowej (dla dobrego zrozumienia zasady działania parametrów śledzenia kampanii reklamowych w Google Analytics przeczytaj proszę poniższe przykłady).
 • Kliknij link generuj adres URL. Stworzony w ten sposób adres URL użyj do w kampanii reklamowej.
Śledzenie kampanii reklamowych za pomocą Google Analytics - tworzenie url

Jak sprawdzić, w jaki sposób Google Analytics pokaże dane źródło odwiedzin ?

Aby sprawdzić, w jaki sposób Google Analytics rozpoznaje określonego użytkownika (np.jak rozpoznaje przejście z linku partnera ) najlepiej jest sprawdzić informacje zapisywane w ciasteczku Google Analytics. Stosunkowo prosto można zrobić to za pomocą przeglądarki Firefox lub Chrome.

 1. Najpierw czyścisz wszystkie ciasteczka (cookies) w przeglądarce, aby łatwiej było badać całe zdarzenie.
 2. Następnie klikasz w formę reklamową czy też link, które chcesz sprawdzić
 3. Po przejściu na witrynę docelową sprawdzasz ustawienia ciasteczek.

Chcąc zbadać ustawienia ciasteczek dla Google Analytics w Firefox wystarczy przejść do Narzędzia ->Opcje.

Sprawdzanie ciasteczek w Google Analytics

W obrębie zakładki Prywatność wybieramy opcję usunąć pojedyncze ciasteczka.

Sprawdzanie ciasteczek w Google Analytics

W przypadku Google Analytics w narzędziu można zauważyć 4 typy ciasteczek ustawianych przez system.   Informacje o źródle przekierowania ustawianym przez system można znaleźć w ciasteczku o nazwie: “_utmz”.

Dane dla źródła ruchu onet / mail, w obrębie którego oznaczyliśmy produkt „klimatyzatory” (za pomocą zmiennej „utm_term”) i z wersją reklamy „zniżka 20%”.

czyli z parametrami:

[code lang=”php”]
http://www.strona.pl/?utm_source=onet&utm_medium=mail&utm_term=klimatyzatory&
utm_content=znizka20&utm_campaign=swiateczna
[/code]

Sprawdzanie ciasteczek w Google Analytics

Dane dla źródła ruchu przyklad.pl / baner, wersji reklamy „300×250″.

czyli z parametrami

[code lang=”php”]
http://www.strona.pl/?utm_source=przyklad.pl&utm_medium=baner&
utm_content=300×250&utm_campaign=24wrzesien
[/code]

Sprawdzanie ciasteczek w Google Analytics

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: O co chodzi z tymi źródłami ruchu w Google Analytics?

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

11 komentarzy to “O co chodzi z tymi źródłami ruchu w Google Analytics?”

 1. Marekon 12 Paź 2011 at 10:03

  Czy kolejność zmiennych w tworzonym linku ma znaczenie?
  Czy
  strona.pl/?utm_source=onet&utm_medium=mail&utm_term=klimatyzatory można zapisać tak:
  strona.pl/?utm_medium=mail&utm_source=onet&utm_term=klimatyzatory

  dziękuję za łopatologiczny i bardzo wartościowy wpis!

 2. Przemek Sztalon 12 Paź 2011 at 12:35

  Nie, kolejność parametrów w adresie URL nie jest istotna. Można przyjąć, że jest to nieuporządkowanych par zmienna=wartość.
  Bardzo konkretny wpis z dobrymi przykładami 🙂

 3. Mariusz Gąsiewskion 14 Paź 2011 at 17:48

  Cieszę się, że artykuł się podoba 🙂 Kolejność parametrów faktycznie nie ma znaczenia.

 4. viperon 16 Paź 2011 at 09:35

  Witam,
  A ja mam pytanie jak poradzić sobie z ruchem na podstrony.

  http://www.przykladowawitryna.pl/oferta.html?utm_source=onet&utm_medium=mail&utm_content=tekstowy&utm_campaign=24wrzesien

  Linki powinny być w takiej postaci doczepionej do nazwy podstrony?

 5. Mariusz Gąsiewskion 18 Paź 2011 at 09:56

  Dokładnie tak. Doklejamy to do strony docelowej bez względu na to, jaka to strona docelowa.

 6. Pawelon 20 Paź 2011 at 12:57

  Cześć,

  a ja mam prośbę odnośnie tego artykułu:
  http://googleblog.blogspot.com/2011/10/making-search-more-secure.html w kontekście Google Analytics.

  Może jakiś komentarz? 🙂 W sumie to jest to dość istotna kwestia w najbliższym czasie.

  Pozdrawiam,
  Paweł

 7. Pawelon 20 Paź 2011 at 20:44

  🙂 Udało mi się znaleźć odpowiedź na moją prośbę @Google+

  Avinash Kaushik – 20:30 – Publiczny
  Estimate the impact of recent Google http > https change for logged in users on your search keywords.

  Step 1. Open Google Analytics (or any tool you have access to).

  Step 2: Go to Traffic Source > Sources > Search > Organic

  Step 3: Change the Date Range (top right) to Oct 19th – Oct 20th (yes real time! :).

  Step 4: Look for a keyword called: (not provided)

  Step 5: Compare the total Visits (in the scorecard under the word Explorer on top) with the Visits you see in the row called (not provided).

  Step 6: Use your own data, rather than FUD to: A. Worry a lot. B. Not worry at all. C. Wonder if you are suddenly hungry.

  Screenshot for my blog attached.[dostępny po zalogowaniu do Google+]

  PS: You should be able to do this with every web analytics tools including the main ones like Omniture, WebTrends, Yahoo! Web Analytics, CoreMetrics, Baidu Analytics et al.
  ———-
  Pozdrawiam,
  Paweł

 8. Mariusz Gąsiewskion 24 Paź 2011 at 22:40

  Zgodnie z Twoją prośbą wrzuciłem takie szersze ujęcie tematu 🙂 – http://www.ittechnology.us/google-blokuje-refferery-z-wynikow-organicznych-jak-to/

 9. haXon 14 Lis 2011 at 13:49

  Witam,

  mam pytanie odnośnie powyższego tematu. Wysyłam mailing z portalu: portal.pl do użytkowników portalu: portal.pl I teraz tak, w mailingu są np. dwa linki: tekstowy i obrazkowy, jeden prowadzi do strony x drugi do y w obrębie tego samego portalu – portal.pl, czyli np: portal.pl/x.

  I teraz tak, gdzie mam podpiąć stworzone adresy? Wpiąć je pod linki w mailingu i na stronach docelowych, czy jak? Oraz jak będą wyglądały takie adresy? Chyba coś nie załapałem…

  Z góry dzięki!

 10. Dominikon 17 Mar 2013 at 08:54

  Mam pytanie: Czy jak wyszukuję coś w googlu, następnie klikam w wynikach wyszukiwania w link i przechodzę do serwisu X a tam jest link do mojego serwisu w który klikam to źródłem będzie w takim wypadku Google organic czy serwis X referal?

 11. Mariusz Gąsiewskion 17 Mar 2013 at 12:26

  W takiej sytuacji, źródłem będzie serwis X referal.

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.