Mariusz Gąsiewski

Optymalizator Witryny Google

Jednym z rzadziej stosowanych narzędzi Google jest Optymalizator Witryny. Jako, że sądzę, zę jest to bardzo przydatne i użyteczne narzędzie postanowiłem poświęcić mu trochę czasu (stosowanie tego narzędzia polecał również w wywiadzie dla mojego serwisu Analytics Evangelist z Google Avinash Kaushik).

Optymalizator Witryny umożliwia jednoczesne testowanie kilku wersji witryny pod kątem konwersji poszczególnych wersji i oczekiwanego zwrotu z inwestycji. W czasie trwania eksperymentu Optymalizator Witryny gromadzi dane o ruchu internetowym, analizuje je, a następnie przedstawia analizę w postaci graficznego raportu , który określa propozycje wprowadzenia zmian na stronie internetowej.

Optymalizator Witryny – podstawowe informacje


 • Optymalizator Witryny używa do swoich analiz „silnika’ Google Analytics.
 • Do korzystania z Optymalizatora Witryny konieczne jest konto Optymalizatora Witryny, co sprowadza się do posiadania konta Google AdWords ( nie jest jednak konieczne korzystanie z tego konta).
 • Odpowiednio skonfigurowany Optymalizator umożliwia pokazywanie temu samemu użytkownikowi tej samej wersji danej podstrony bez względu na to, kiedy on ją odwiedzi.
 • Jak podkreśla to Google używanie Optymalizatora Witryny nie wpływa ani na Wynik Jakości strony docelowej przy kampanii AdWords, ani na pozycje strony w wynikach wyszukiwania.
Optymalizator Witryny


Wiarygodność danychDane podawane przez Optymalizator są tym dokładniejsze i bardziej wiarygodne:

 • im dłuższy jest czas przeprowadzania doświadczenia;
 • im większa jest liczba użytkowników objętych doświadczeniem;
 • im większe są różnice w testowanych wersjach podstron;
 • i im wyższa jest liczba odsłon generowanych podczas doświadczenia.

Czas trwania doświadczeniaCzas trwania eksperymentu jest tym dłuższy:

 • Im większą liczbę odmian podstron zawrzemy w naszym teście;
 • Im niszą liczbę odsłon generują testowane wersje podstron;
 • Im mniejsza liczba użytkowników uczestniczy w doświadczeniu;
 • Im większe wymogi, co do dokładności uzyskiwanych danych zawrzemy w doświadczeniu.

Szacowany czas doświadczenia przy zastosowaniu odpowiednich założeń można obliczyć za pomocą kalkulatora Google

Optymalizator Witryny w praktyceW praktyce Optymalizator umożliwia sprawdzenie, jakie zmiany na stronie pozytywnie wpływają na podwyższenie wskaźnika konwersji. Wskaźnikiem konwersji może być tutaj procent użytkowników, którzy po obejrzeniu strony zakupili produkt, procent użytkowników, którzy po obejrzeniu strony zapisali się na newsletter, wskaźnik porzuconych zamówień w koszyku i itp.

Elementy strony, które są badane najczęściej przy użyciu Optymalizatora Witryny:

 • nagłówki na podstronie;
 • czcionka;
 • różne wersje zdjęć;
 • opisy;
 • układ na stronie;
 • ceny
 • .

Przeprowadzanie doświadczenia

 1. Zakładamy konto Google AdWords
 2. Identyfikacja strony testowej i strony konwersji

  Podstrona testowa to podstrona, która objęta jest doświadczeniem. To jej wygląd zmieniamy podczas doświadczenia, badając wpływ tych zmian na zachowania użytkownika
  Strona konwersji to ta strona, na której znajdzie się użytkownik po wykonaniu określonej akcji, np. po zapisaniu się na newsletter. Najczęściej jest to strona podziękowania lub też strona dająca dostęp do określonych zasobów.

 3. Generowanie kodu
  Po dodaniu do Optymalizatora Witryny strony testowej i strony konwersji Optymalizator Witryny generuje kod, który trzeba wstawić na stronie testowej i stronie konwersji naszej strony (jest to krok 2 w panelu Optymalizatora Witryny)
  • Wybór sekcji doświadczalnej
  • Na tym etapie decydujemy, które elementy na stronie testowej będą się zmieniały w zależności od testujących użytkowników. Generalnie poleca się dość spory zakres obserwowanych zmian – wówczas wyniki doświadczenia są bardziej wiarygodne. Jak już wspominałem doświadczeniem mogą być objęte: nagłówki, tytuły, ceny i itp.

 4. Instalacja skryptów Optymalizatora Witryny

  Skrypty, które wygenerowaliśmy w etapie 3 należy wkleić w kod źródłowy swojej strony internetowej. Istnieją trzy typy skryptu, który należy zainstalować na stronie testowej i jeden typ skryptu, który powinien być zainstalowany na stronie konwersji. Dokładny opis instalacji kodów na stronie można znaleźć w

  a) Skrypt sterujący
  W nagłówku na stronie testowej instalujemy tzw. skrypt sterujący.
  Instalujemy go w sekcji HEAD strony.

  Przykład:
  [code lang=”php”]
  <head>
  <script><!– Control Script

  //–></script>

  </head>

  [/code]

  b) Skrypt sekcji
  Drugi skrypt definiuje miejsce na stronie, w odniesieniu do którego tworzymy doświadczenie (ta część strony, która będzie różnie wyświetlana dla użytkowników). Umieszczamy go na początku i na końcu eksperymentalnej sekcji.

  Przykład takiej sekcji dla nagłówka
  Przed:
  [code lang=”php”]
  <h1>Moja fajna strona!</h1>
  [/code]
  Po dodaniu skryptów Optymalizatora Witryny:
  [code lang=”php”]
  <h1>
  <script>utmx_section("Headline")</script>
  Moja fajna strona
  </noscript>
  </h1>
  [/code]
  Przykład takiej sekcji dla zdjęcia
  Przed:
  [code lang=”php”]
  <img src="/zdjecia/moje_zdjecie.jpg">
  [/code]
  Po:
  [code lang=”php”]
  <script>utmx_section("Image")</script>
  <img src="/zdjecia/moje_zdjecie.jpg">
  </noscript>
  [/code]
  Umieszczając skrypt sekcji, należy uwzględnić kilka ograniczeń:

  • Skryptu nie można umieszczać wewnątrz tagu HTML.
  • Skryptu nie można umieszczać wewnątrz innego bloku skryptu.

  c) Kod śledzenia
  Trzeci z opisywanych skryptów zwany kodem śledzenia umieszczamy zarówno na stronie testowej jak i stronie konwersji. Umieszczamy go bezpośrednio przed samym znacznikiem
  Przykład:
  [code lang=”php”]
  <body>

  treść strony

  <script><!– Tracker Script

  //–></script>
  </body>
  [/code]
  Po zakończeniu instalacji skryptów powinno się sprawdzić, czy strony wyświetlają się prawidłowo. Na dole podstrony Optymalizatora Witryny, na której generowaliśmy skrypty na potrzeby doświadczenia można znaleźć przycisk „Sprawdź tagi na stronach”, poprzez który można sprawdzić, czy skrypty są zainstalowane prawidłowo.

  Szczegółowe informacje na temat instalacji skryptów można znaleźć na stronie pomocy Google w sekcjach:

 5. Dodanie wariantów testowanych sekcji podstrony testowej

  W tym etapie, który następuje po weryfikacji umieszczenia skryptów na stronie testowej i stronie konwersji tworzymy badane warianty testowanych sekcji na stronie testowej. Brzmi to trochę jak masło maślane, ale w praktyce sprowadza się to do tworzenia odmian tych części strony testowej, które będą różne dla różnych użytkowników.

  Optymalizator Witryny i dodawanie wariacji w nim


  Przykład:

  W wspomnianym wcześniej przykładzie nagłówka i zdjęcia mieliśmy zdefiniowane dwie testowane sekcje. Przy założeniu, że dla nagłówka i zdjęcia utworzymy po dwie kombinacje będziemy mieli do czynienia łącznie z czterema wyjściowymi wariancjami podstrony.

  Wariant 1
  [code lang=”php”]
  <h1>Moja strona!</h1>

  <img src="/zdjecia/moje_zdjecie_wariacja1.jpg">
  [/code]
  Wariant 2
  [code lang=”php”]
  <h1>Moja strona!</h1>

  <img src="/zdjecia/moje_zdjecie_wariacja2.jpg">
  [/code]
  Wariant 3
  [code lang=”php”]
  <h1>Fajna strona!</h1>

  <img src="/zdjecia/moje_zdjecie_wariacja1.jpg">
  [/code]
  Wariant 4
  [code lang=”php”]
  <h1>Moja strona!</h1>

  <img src="/zdjecia/moje_zdjecie_wariacja2.jpg"></li>
  [/code]

  Optymalizator Witryny i dodawanie wariacji w nim


 6. Zatwierdzenie doświadczenia

  Na końcu zatwierdzamy nasze doświadczenie i je rozpoczynamy.


Raporty w Optymalizatorze Witryny


Raport o kombinacjachRaport o kombinacjach przedstawia dane na temat uzyskiwanych wskaźników konwersji na testowanych wersjach badanej podstrony oraz określa szacowane przyszłe wskaźniki konwersji dla poszczególnych wersji testowanych kombinacji badanej podstrony. Raport ten wskazuje, która wersja podstrony testowej będzie najbardziej efektywna pod katem przyszłych wskaźników konwersji. Najważniejszą informacją w tym raporcie jest Zakres szacowanego współczynnika konwersji , poprzez który sprawdzić skuteczność każdej kombinacji w porównaniu z treścią oryginalną.

Raport kombinacji w Optymalizatorze Witryny


Raport o sekcjach stronyW przeciwieństwie do raportu o kombinacji, który odnosi się do poszczególnych wersji podstrony testowe, raport o sekcjach strony skupia się na najskuteczniejszych odmianach każdej sekcji testowej strony.

Należy tutaj jednak mieć na uwadze, że proste i zdawało by się logiczne wybranie najskuteczniejszych odmian każdej sekcji testowej strony może nie dać tak dobrych wyników jak wybór zwycięskiej kombinacji. Pomiędzy poszczególnymi odmianami sekcji testowej strony mogą występować interakcje, które nie są uwzględnione w raporcie o sekcjach strony.

Wyciągając wnioski na podstawie wykresów trzeba zwrócić szczególną uwagę na te zakresy są zakresy współczynnika konwersji, które przekraczają i nie zachodzą na żadne inne zakresy. W przypadku wykresów, na których zakresy konwersji zachodzą na zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że wykres odzwierciedla rzeczywistość z na tyle wysokim błędem statystycznym, że wynik ten będzie inny w razie ponownego przeprowadzenia doświadczenia.

W przypadku wykresów z zakresami, które przekraczają i nie zachodzą na inne zakresy, można przy 95-procentowym poziomie ufności stwierdzić, że będą one skuteczniejsze niż pozostałe kombinacje testowanej podstrony testowej.

Raport sekcji w Optymalizatorze WitrynyBłąd statystyczny Optymalizatora WitrynyJak podaje Google Optymalizator witryny przy szacowaniu zakresu współczynnika konwersji używa 80-procentowego poziomu ufności. Oznacza to, że rzeczywisty współczynnik konwersji osiągany przez kombinację będzie odpowiadać zakresowi obliczonemu przez Optymalizator Witryny w 80% przypadków.
Fakt, że Optymalizator Witryny używa poziom ufności wynoszącego 80% oznacza, że pewność tego, iż zakres, który przekracza i nie zachodzi na inne zakresy, uzyska lepsze wyniki niż inny zakres wynosi 95%.

Optymalizator Witryny – dodatkowe materiały, które mogą być przydatne


Poniżej lista dokumentów i materiałów, która może być przydatna przy instalacji i właściwym wykorzystaniu możliwości i potencjału Optymalizatora Witryny.


PodsumowanieOdpowiednio wykorzystany Optymalizator Witryny może bardzo być bardzo przydatnym narzędziem. Pozwala on oprzeć zmiany na serwisie na realnych liczbach, a nie jak to często bywa na tzw. „tak mi się wydaje”. Optymalizator Witryny jest prosty w obsłudze i pozwala na szybkie, wielowymiarowe testowanie witryny.

Podobnie, jak w innych narzędziach Google wątpliwości i obawy może budzić podłączanie witryny do systemu Google, ale to już kwestia naszego wyboru czy chcemy korzystać za darmo z Optymalizatora Witryny, czy też podobnych narzędzi na rynku, za które trzeba słono płacić.

Co sądzicie o tym narzędziu ?

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Optymalizator Witryny Google

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

27 komentarzy to “Optymalizator Witryny Google”

 1. Marcinon 25 maja 2007 at 16:57

  Bardzo ciekawe narzędzie, słyszałem o nim wcześniej ale nie wiedziałem zbytnio do czego służy. Można by się pokusić o badanie użyteczności przy jego pomocy różnych fragmentów serwisu.

  Pozdrawiam,
  Marcin

 2. adminon 25 maja 2007 at 18:13

  Tak ma ono sporo możliwości. Szczególnie ciekawe jest to, że można ustalić, aby np. nowe odmiany badanego fragmentu pokazywały się tylko kilku procentom uzytkowników, co jest o tyle ważne, że poprzez doświadczenie w Optymalizatorze Witryny nie burzymy normalnego funkcjonowania witryny. Narzędzie to oczywiście nie zastąpi badania użyteczności, ale może go bardzo wspomóc – zwłaszcza, że w jego przypadku operuje się na prawdziwych liczbach, a nie na próbie losowej użytkowników.

 3. […] Dla tych, którzy nie wykorzystywali jeszcze Optymalizatora Witryny powiem tylko, że umożliwia ono wielowymiarowe badanie efektywności poszczególnych sekcji w stronie. Mówiąc prosto za jego pomocą możemy sprawdzić np, który z czterech przygotowanych nagłówków bloga najbardziej odpowiada naszym czytelnikom. Dokładny opis Optymalizatora Witryny można znaleźć w moim poście: Optymalizator Witryny Google. […]

 4. n.Rotatoron 13 Lip 2007 at 17:23

  Jest dostępne podobne, ale polskie i płatne narzędzie tutaj:
  http://rotator.netina.com.pl

 5. adminon 13 Lip 2007 at 17:31

  Nie wiem, jak dokładnie działa Twoje narzędzie, ale warto, abyś przygotował wersję demo, która nie wymaga rejestracji lub też jest dostępna dla użytkownika demo.
  Na stronie nie ma nawet
  a) żadnego zrzutu ekranu tej aplikacji (wszyscy w większym lub mniejszym stopniu jesteśmy wzrokowcami).
  b) szybkiej informacji o cenie tego produktu

 6. n.Rotatoron 13 Lip 2007 at 19:23

  Zarejestrować się można i przetestować za darmo przez 14 dni.

 7. adminon 16 Lip 2007 at 08:20

  Ale trudno to wywnioskować z samej strony. Zresztą wiele osób ma dość zakładania kolejnego konta przed wypróbowaniem produktu lub usługi.

 8. n.Rotatoron 16 Lip 2007 at 20:25

  jest udostępnione konto demo
  login/password:testuj/testuj

 9. adminon 16 Lip 2007 at 20:36

  Świetnie. Nie chcę, abyś myślał, że się czepiam. Polecam jeszcze stworzenie:
  a)tutoriala, najlepiej w formie video lub prezentacji multimedialnej (są do tego nawet darmowe narzędzia).
  b)studium przypadków z wykorzystania tego (warto nawet udostępnić jakieś firmie to za darmo w zamian za możliwość upublicznienia części wyników).

 10. n.Rotatoron 18 Lip 2007 at 08:46

  punkt b) jest-że tak powiem w trakcie – case-study zostanie opracowane jak bedzie odpowiednia ilosc wynikow
  co do pkt. a). w tej chwili funkcjonalnosc jest ciagle rozwijana – np. ostatnio zostala dolozona mozliwosc przekazywania wylosowanego tekstu do zmiennej, co daje mozliwosc zastosowania narzedzia w szablonach
  pracujemy takze nad uproszczeniem pewnych rzeczy, niemniej nie oznacza to, ze nie mozna tego narzedzia uzywac:
  http://rotator.netina.com.pl/rotator/

 11. n.Rotatoron 06 Sie 2007 at 11:54

  na stronie http://rotator.netina.com.pl/case-study/ jest CASE study z przeprowadzonego testu rotatora.

 12. adminon 06 Sie 2007 at 23:45

  Takie doświadczenia zawsze pomagają zdobywać klientów. Klienci na ogół kupują oczyma 🙂

 13. n.Rotatoron 10 Wrz 2007 at 08:57

  Thx. Jako autor i twórca narzędzia zastanawiam się jednak nad wersją JavaScript, która umożliwi szersze i łatwiejsze stosowanie narzędzia. Koncepcja już jest.

 14. adminon 10 Wrz 2007 at 23:40

  Oczywiście im łatwiejsze narzędzie tym większa szansa na sukces. Ludzie rzadko lubią poświęcać czas i energię na naukę nowych rzeczy, których przydatności nie są pewni.

 15. […] Jakiś czas temu pisałem o darmowej aplikacji Google Optymalizatorze Witryny, która pozwala na przeprowadzanie wielowymiarowych testów skuteczności poszczególnych elementów strony internetowej. Stosowanie tego narzędzia polecał w wywiadzie dla mojego serwisu jeden z najbardziej znanych specjalistów w dziedzinie Web Analytics Avinash Kaushik. […]

 16. […] Już kilka razy na moim blogu pisałem o darmowym narzędziu Google, Optymalizator Witryny, który umożliwia testowanie A/B i wielowymiarowe testowanie użyteczności witryny. Narzędzie to może się bardzo przydać przy testowaniu strony lądowania reklamy i optymalizowaniu konwersji na niej uzyskiwanych. […]

 17. Darmowe ogłoszenia - pilnie.neton 13 Lis 2007 at 14:35

  Witam, gdzie mogę znaleźć jakieś narzędzie do sprawdzenia optymalizacji strony pod względem zagęszczenia słów kluczowych itd.

 18. adminon 13 Lis 2007 at 18:21

  Jest ich wiele np.:
  http://www.linkvendor.com/seo-tools/keyword-density.html

 19. Łukaszon 30 Lis 2007 at 21:53

  Super narzędzie, będę musiał je w najbliższym czasie wytestować 🙂

 20. Łukaszon 30 Lis 2007 at 21:56

  O dzięki „admin”
  Właśnie tego szukałem

  Pozdrawiam

 21. Versuson 06 Gru 2007 at 16:34

  Dzięki za opis. Na pewno skorzystam.

 22. Spirulinaon 21 Sie 2008 at 22:16

  Fajna stronka, bede tu wpadal czesciej, pozdro

 23. chfon 26 Paź 2008 at 11:46

  Ja powoli zaczynam bać się Google, Nie wiem jak wy, ale ugrzązłem w nim po uszy. iGoogle, Google Analytics, Google Narzędzia dla webmasterów, Gmail itd… Wiedzą o mnie wszystko. Trochę zaczął mnie niepokoić ich nowy satelita (tzn. jego możliwości) oraz Street View w Google Maps. Szpiegują w białych rękawiczkach… Ale mimo wszystko nie jestem w sanie zrezygnować z ich usług.

 24. […] już o Optymalizatorze Witryny, darmowym narzędziu Google do testowania stron docelowych: jego podstawowych i zaawansowanych […]

 25. […] Narzędziem, które możemy wykorzystać w procesie zdobywania wiedzy na temat witryny jest Optymalizator Witryny, darmowe narzędzie Google do optymalizacji stron docelowych. Odpowiednie wykorzystania testów […]

 26. mation 01 Cze 2009 at 09:20

  Zgadzam się z tym że jesteśmy wzrokowcami. Ważna jest łatwość, intuicyjność i darmowość. Kolejna rejestracja zdecydowanie zniechęca. CHF – zgadzam się z Tobą, powoli i nieubłaganie wkraczają w nasze codziennie życie i nie da się z tym nic zrobić…

 27. watroba.choroby-objawy.plon 08 Gru 2011 at 22:27

  Super narzędzie, Dzieki Twojej stronie zacząłem się mu dogłębniej przyglądać. Oglądam webinary które zamieściłeś na stronie. Tylko się zastanawiam jak to ugryźć z WordPressem. Musze zainstalować drugą wersie i stawiać drugiego bloda do testów, razem z poprzednia bazą danych? Hmm… Ma ktoś jakieś doświadczenia?

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.