Mariusz Gąsiewski

Raport Gemius – Internet 2006

Gemius opublikował raport w którym podsumował poprzedni rok na polskim rynku internetowym. Raport to tak naprawdę skompletowane wcześniejsze opracowania firmy Gemius.

Raport „Internet 2006” został podzielony na siedem działów:

 • Internauci,
 • Marketing interaktywny,
 • Reklama w Internecie,
 • E-commerce,
 • Media,
 • Web 2.0,
 • Komunikacja.

Z mojego punktu widzenia oczywiście najbardziej ciekawy był podrozdział dotyczący linków sponsorowanych.

Główne dane przytaczane w raporcie na temat linku sponsorowanego:

 • 62,3 % internautów odróżnia linki sponsorowane od pozostałych wyników wyszukiwania;
 • jedynie 20% spośród Internautów odróżniających linki sponsorowane od wyników organicznych nie kliknęło nigdy w link sponsorowany;
 • ponad 33 proc. ankietowanych deklaruje, że wchodzi (zawsze – 2,2%, często – 6% czasami – 25%) na strony internetowe, których adresy zapamiętali, gdy były wyświetlane jako linki sponsorowane;
 • 36 % użytkowników, którzy nie odróżniają linków sponsorowanych od innych, deklaruje, że zapamiętuje (zawsze – 1,2%, często – 9,1 %, czasami –%) nazwy firm, które znajdują sie na pierwszych miejscach wyników wyszukiwania;
 • 55 % ankietowanych ocenia strony, które otwierają się po kliknięciu na link sponsorowany jako przydatne (zawsze – 3,2 %., często – 7,6 % czasami –%).

Dokument badania można pobrać z zasobów IDG – href=”http://files.idg.pl/news/Gemius_SA_Internet_2006.pdf

W samym dokumencie nie ma żadnych informacji na temat metodologii przeprowadzania badania, liczby osób, które zostały objęte takim badaniem, jakie linki sponsorowane badano.

Informacje takie można znaleźć dopiero na stronie Gemius.pl. Jak wynika z notki prasowej Gemius o linkach sponsorowanych umieszczonej na stronach http://www.gemius.pl/Info/sub.php?id=centrum_arc&idm=centrum badanie to zostało przeprowadzone na zlecenie firmy NetSprint.

W dokumencie tym dość szczegółowo została opisana metodologia badania.

Czytamy tam:

Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet emitowanych na witrynach internetowych korzystających z bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/PBI. Ankiety emitowane były w dniach 2 – 4 lutego 2006. Analizą objęto 3 173 internautów w wieku co najmniej 15 lat, którzy zadeklarowali korzystanie z jakiejkolwiek wyszukiwarki internetowej oraz wypełnili ankietę do końca. Z pośród tych osób wyodrębniono najliczniejsze kategorie wiekowe oraz odpowiadającą im pod względem udziału w próbie, trzecią kategorię wiekową. W ten sposób wydzielono trzy grupy ankietowanych: najmłodszą (15-20 lat), średnią (25-34 lata) i najstarszą (45 lat i powyżej). Dla wyłonionych w ten sposób grup przeprowadzono dodatkowe analizy. Oprócz tego ogół ankietowanych został podzielony na dwie grupy w oparciu o płeć. Dla wyodrębnionych w ten sposób grup przeprowadzono analizy, analogiczne jak dla wyróżnionych kategorii wiekowych. Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu w Polsce, pochodzących z grudniowego badania Interbus TNS OBOP. Dodatkowo, aby poznać opinie klientów zrealizowano oddzielne badanie za pomocą ankiet internetowych rozsyłanych pocztą elektroniczną do klientów firmy NetSprint.pl. Ankiety rozesłane zostały 3 lutego i zbierane były do 8 lutego 2006 roku. Analizą objęto 81 klientów współpracujących z NetSprint.pl, którzy wypełnili ankietę do końca.

Jak widać samo badanie jest bardzo ciekawe, ale do jego wyników trzeba podchodzić z rezerwą (zresztą tę zasadę trzeba stosować wobec każdego badania).

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Raport Gemius – Internet 2006

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.