Mariusz Gąsiewski

Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics – dlaczego warto się z nimi zapoznać?

Kilka dni temu opisywałem kilka najciekawszych zmian, z którymi możemy mieć styczność przy nowym interfejsie Google Analytics. Jedną z funkcjonalności, której możliwości znacznie rozbudowano przy nowym interfejsie, są raporty niestandardowe.

Raporty niestandardowe to funkcja umożliwiająca projektowanie raportów zawierających dokładnie te wskaźniki, które są dla nas ważne. Przy raportach niestandardowych to my decydujemy o sposobie wyświetlania danych.

Przykład:
Dla swojej strony chciałbym stworzyć raport pokazujący źródła odwiedzin wraz z następującymi wskaźnikami: liczba odwiedzin, liczba nowych użytkowników, współczynnik odrzuceń.

raport niestandardowy Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


Co nowego można znaleźć w raportach niestandardowych?


 • Nowe raporty pozwalają na filtrowanie i segmentację danych. W ten sposób możemy ograniczyć dane do wybranego segmentu użytkowników.
 • Nowe raporty oferują kilka widoków danych.Przykład:

Dla swojej strony chciałbym stworzyć raport pokazujący źródła odwiedzin wraz z następującymi wskaźnikami: liczba odwiedzin, liczba nowych użytkowników, współczynnik odrzuceń. W tym przypadku chciałbym jednak, aby dane były pokazywane jedynie dla źródeł ruchu związanych z Google.


raport google segmentacja Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?Tworzenie raportów niestandardowych


 1. Przejdź do sekcji Raporty niestandardowe w obrębie interfejsu.
  raporty niestandardowe Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


 2. Kliknij przycisk Nowy raport niestandardowy
 3. Nazwij raport. Za pomocą tej nazwy będzie można odwoływać się do raz utworzonego niestandardowego raportu w przyszłości.


  raport glowny Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


 4. Jeżeli chcesz ograniczyć dane do wybranego segmentu użytkowników określ filtrowanie (dokładny opis w następnych podrozdziałach). Dodaj filtr poprzez przycisk Dodaj filtr
 5. Możesz tworzyć kilka zakładek dla różnych typów raportów (np. jeden dla źródeł odwiedzin, drugi dla stron docelowych, a trzeci raport popularności treści)
 6. Wybierz widok danych -opis w następnym podrozdziale
 7. Możesz tworzyć kilka typów wskaźników dla tego samego raportu (np. jeden związany z głównymi wskaźnikami, drugi dla celów)
 8. Wybierz wskaźniki pokazywane w raporcie. Możesz wybrać do 25 wskaźników klikając przycisk dodaj dane.
 9. Wybierz segment wymiaru (typ danych pokazywanych w raporcie) – kliknij przycisk “dodaj wymiar”.
 10. Wybierz, w których profilach będzie widoczny ten raport niestandardowy
 11. Po zakończeniu kliknij przycisk Zakończ.


Widoki danych przy tworzeniu raportu niestandardowego


W obrębie tworzonego raportu niestandardowego mamy do wyboru 2 widoki danych:

 • widok eksploratora – standardowy widok danych, gdzie widzimy dane w obrębie jednego wymiaru (np. raport źródeł odwiedzin)
 • tabela kartotekowa – widok danych dla dwóch wymiarów. Jeden wymiar danych może być segmentowany przez drugi (np. mamy raport dla źródeł odwiedzin w podziale na strony docelowe).
  raport kartoteka Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


  raport wymiary Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać? • Filtrowanie danych w nowym interfejsie


  Nowy interfejs pozwala na bezpośrednie filtrowanie danych w obrębie raportu niestandardowego. W ten sposób możemy ograniczyć dane pokazywane do wybranego segmentu użytkowników.

  Jeżeli zastanawiasz jak powinien wyglądać filtr wystarczy, że sprawdzisz jak wygląda układ danych, które chcesz filtrować w standardowym raporcie Google Analytics.

  Przykład 1
  Przy takiej filtracji danych, dane w raporcie niestandardowym ograniczone byłyby tylko do tych użytkowników, którzy przybyli z wyników organicznych Google.

  dane organic Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?  Taki raport przy filtracji miałby następującą postać.

  google organic Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?  Taki układ filtru wynika z tego, że wyniki organiczne Google mają w standardowym raporcie układ: źródło =google, medium=organic.

  raport organic Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?  Przykład 2
  Przy takiej filtracji danych, dane w raporcie niestandardowym ograniczone byłyby tylko do tych użytkowników, którzy pochodzą z Warszawy.

  dane warszawa Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?  Postać filtra wynika z tego, że w standardowym raporcie użytkownicy z Warszawy są pokazani jako “Warsaw”.

  Filtry w obrębie raportów niestandardowych mogą zarówno zawierać dane (dane tylko dla użytkowników z Warszawy) jak również je wykluczać (dane dla całej Polski z wyjątkiem Warszawy).

  wykres warszawa Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


  Wymiary i dane w nowym interfejsie Google Analytics


  Wymiar to rodzaj danych, który będzie pokazywany w raporcie i dla, którego będą pokazywane dane. Innymi słowy jest to odpowiedź na pytanie: jaki raport tworzymy (np. raport popularności stron docelowych).

  raport strona docelowa Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


  Szczegółowy opis wszystkich wymiarów można znaleźć w Centrum Pomocy Google.

  Dane to mierniki, który będą pokazywane w raporcie. Szczegółowy opis wszystkich charakterystyk można znaleźć w Centrum Pomocy Google

  Udostępnianie raportów


  Raporty niestandardowe mogą być w prosty sposób udostępniane. Aby udostępnić raport wystarczy:

  • przejść do sekcji Raporty niestandardowe w obrębie nowego interfejsu Google Analytics
  • następnie przejść do sekcji Przegląd. W obrębie sekcji Przegląd widać spis utworzonych raportów niestandardowych.

   raport przeglad Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


  • Aby udostępnić wybrany raport wystarczy kliknąć przycisk Udostępnij, a następnie przesłać utworzony link wybranej osobie

   raport przeslanie Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?  Udostępniając raport, udostępniamy samą strukturę raportu, nie sam raport. Innymi słowy jeżeli udostępnimy raport komuś, kto nie ma dostępu do naszego profilu, nie będzie on widział naszych danych, a jedynie sam wygląd raportu.

  Jeżeli stworzymy raport niestandardowy, później udostępnimy, a następnie zmodyfikujemy, pod udostępnionym linkiem widoczna będzie ta pierwotna wersja tego raportu, nie ta zmodyfikowana.

  Importowanie raportów niestandardowych z starego interfejsu Google Analytics


  Istnieje możliwość importu do nowego interfejsu raportów niestandardowych stworzonych w starym interfejsie. W celu importu tych raportów wystarczy skorzystać z przycisku Migruj w sekcji Przegląd zakładki Raporty niestandardowe nowego interfejsu Google Analytics.

  raport migracja Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics  dlaczego warto się z nimi zapoznać?


  W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
  Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
  Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Raporty niestandardowe w nowym interfejsie Google Analytics – dlaczego warto się z nimi zapoznać?

  Dodaj link do:
  | | | Y! MyWeb | +Google

  Trackback URI | Comments RSS

  Odpowiedz komentarzem