Mariusz Gąsiewski

Segmentacja w Google Analytics

Jak wiadomo segmentacja użytkowników jest jedną z najważniejszych elementów badania używalności witryny internetowej. Jej obserwacja ma moim zdaniem szczególne znaczenie przy zastosowaniu Google Analytics w analizie używalności stron Ecommerce. Segmentowanie użytkowników pozwala na:

  • właściwą ocenę potencjału witryny;
  • planowanie rozwoju strony internetowej pod kątem najbardziej wartościowych dla nas grup użytkowników (np. lojalnych klientów w przypadku sklepu internetowego);
  • obserwację elementów, które umożliwiają wzrost witryny jak również tych, które mogą ten wzrost blokować.

Podstawowa składnia funkcji utmSetVar

Segmentacja klientów jest możliwa w GA dzięki funkcji segementacyjnej _utmSetVar, którą można wywołać na dowolnej podstronie witryny internetowej:

  • jako funkcję przekazującą wartość parametru bezpośrednio w obrębie kodu javascript, np.:

[code lang=”php”]

[/code]

  • jako funkcję pobierającą wartość z danych przesłanych z formularza, np:

Praktyczne zastosowanie funkcji utmSetVar

Wywołanie funkcji z parametrem

Najczęściej spotykanym zastosowaniem funkcji segmentacyjnej _utmSetVar z parametrem w obrębie strony internetowej (zwłaszcza sklepów internetowych) jest jej wykorzystanie do podziału użytkowników na „klientów” (np. zalogowanych) i pozostałych użytkowników.

W ten sposób można obserwować wykorzystywanie treści i funkcjonalności strony internetowej w podziale na tych, którzy zdecydowali się ściślejsze związanie z stroną internetową i „resztę”. Informacje takie pozwalają na określenie najważniejszych elementów w obrębie strony internetowej, które ułatwiają rozszerzanie bazy klientów witryny.

Przykład kodu z wykorzystaniem funkcji segmentacyjnej

W przytaczanym przykładzie kod Google Analytics, który może być generowany na podstronie potwierdzenia zakupu sklepu internetowego i pozwalający na oddzielanie informacji o klientach sklepu i pozostałych użytkownikach wyglądał by następująco:
[code lang=”php”]

[/code]

Pobieranie danych z formularza

W przypadku strony internetowej, która wykorzystuje możliwość pobierania danych z formularza funkcja utmSetVar powinna być generowana na podstronie samego formularza. Istotą wykorzystania tej funkcji jest tutaj mechanizm , który będzie w stanie przesyłać dane pobierane z formularza rejestracyjnego do funkcji _utmSetVar, a następnie wywoływać tę funkcję z parametrem przesłanym z formularza.

W ten sposób możliwe jest segmentacja klientów na podstawie danych pobieranych z formularza rejestracji, przez co można na przykład sprawdzać różnice w przeprowadzaniu zakupów pomiędzy dowolnie zdefiniowanymi grupami segmentacyjnymi ( mężczyznami i kobietami, osobami poniżej 18 roku życia i powyżej tego wieku i itp.).

Przykład:

Na stronie internetowej mamy trzy główne sekcje: muzyka rokowa, muzyka klasyczna, muzyka pop. Wywołanie funkcji segmentacyjnej z parametrami: kobieta, mężczyna pozwoli sprawdzić, które produkty są kupowane przez kobiety, a które przez mężczyzn, co pozwoli lepiej kierować akcje promocyjne i sprzedażowe do obu zdefiniowanych klientów.

Kod fragmentu formularza:
[code lang=”php”]


[/code]

Obserwacja danych segmentacyjnych w Google Analytics

Przy zastosowaniu funkcji _utmSetVar dane segmentacyjne właściwe dla poszczególnych segmentów użytkowników można znaleźć w raporcie: Użytkownicy witryny -> Definiowane przez użytkownika

Segmentacja w Google Analytics

Ograniczenia funkcji _utmSetVar

Funkcja segmentacyjna _utmSetVar może danemu użytkownikowi nadać określoną wartość tylko jeden raz. W przypadku wywołania tej funkcji z paramatrem X użytkownikowi, któremu już wcześniej wywołano funkcję z parametrem Y, parametr X nadpisze parametr Y. W przypadku, kiedy chcemy funkcji segmentacyjnej nadać wartości z dwóch różnych pól formularza (np. „kobieta”, „mniej niż 20 lat”) konieczne jest wywołanie funkcji _utmSetVar z oboma parametrami równocześnie.

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Segmentacja w Google Analytics

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.