Mariusz Gąsiewski

Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?

Na moim blogu często opisuję kwestie związane z rozwijaniem kampanii AdWords. Dzisiejszy post postanowiłem poświęcić tworzeniu dużych kampanii AdWords. Wiadomo, że nie ma problemu, kiedy chcemy utworzyć kampanię AdWords złożoną z 100 słów kluczowych. Co jednak, jeżeli planujemy kampanię na 1 000 czy też nawet 100 000 słów kluczowych?

 • Edytor AdWords


Przy zarządzaniu mniejszymi kampaniami można sobie poradzić używając do tego panelu AdWords. Przy większych kampaniach konieczne jest jednak zastosowanie AdWords Edytora, którego można pobrać z tej strony. Oczywiście samo stosowanie edytora polecam przy każdym rozmiarze konta. W każdym niemal wypadku zarządzanie kontem poprzez edytora będzie bardziej efektywne niż przy zarządzaniu poprzez panel online.

adwords edytor Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


 • Eksport do Excela


Pomimo, że same zarządzanie kampaniami odbywa się za pomocą Edytora AdWords, samo tworzenie słów kluczowych i tekstów reklamowych, a następnie zarządzanie nimi najłatwiejsze jest …w excelu.

W ten sposób można w szybki sposób stworzyć, a następnie zaimportować do samego Edytora AdWords setki słów kluczowych i tekstów reklamowych poprzez: Data -> Keyword -> Add/Update multiple keywords

Dodawanie wielu słów kluczowych do edytora

slowa kluczowe excel 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


adwords dodawanie slow 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


Dodawanie wielu tekstów reklamowych do edytora

adwords teksty reklamowe 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


adwords dodawanie tekstow 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


 • Walidacja linków docelowych AdWords


Przy dużych kampaniach, gdzie nierzadko url stron docelowych kampanii są definiowane na poziomie słów kluczowych i gdzie mamy do czynienia z tysiącami adresów url (zwłaszcza przy dużych bazach danych) łatwo o pomyłkę. W sytuacji, kiedy chcemy sprawdzić setki adresów docelowych pod względem ich działania niezastąpiony jest Xenu.

adwords xenu Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


W celu sprawdzenia linków docelowych eksportujemy kampanię z Adwords Edytora do excela, a następnie przenosimy kolumnę z linkami docelowymi do pliku tekstowego. Ostatecznie sam plik tekstowy importujemy do Xenu poleceniem File – Check URL list (Test).

sprawdzanie linkow xenu 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


 • Multiplikowanie słów kluczowych


Przy kampaniach AdWords zazwyczaj niszowe słowa kluczowe generują niższe koszty niż słowa ogólne. Jednym z szybkich sposobów na zwiększanie bazy słów kluczowych jest ich przemnażanie. W szczególności dobre rezultaty daje przemnażanie rzeczowników i przymiotników.

Przy przemnażaniu słów można posłużyć się tym narzędziem, które pozwala wymnażać dwie grupy wyrazów.

multiplikowanie wyrazow adwords Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


slowa kluczowe adwords 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


Oczywiście przy takim mechanizmie tworzenia słów kluczowych, część z nich może się okazać mało przydatna. Przy odrobinie pracy łatwo je jednak odnaleźć i wyrzucić.

 • Grupowanie wyrazów


Jak już kiedyś pisałem w poście: Tworzenie listy słów kluczowych w AdWords ważną rolę przy rozwijaniu słów kluczowych jest uporządkowanie w odpowiednią strukturę. Podobnie po stworzeniu dużej ilości zmultiplikowanych słów kluczowych konieczne jest ich uporządkowanie.

Przy tworzeniu struktury dla multiplikowanych słów kluczowych z pomocą przychodzi Edytor AdWords, w którym za pomocą funkcji: Tools – > Keyword grouper można szybko można tworzyć grupy reklamowe na podstawie zdefiniowanych parametrów. Wystarczy na początku dodać wszystkie słowa kluczowe do pierwszej grupy reklamowej, a następnie pobrać wszystkie słowa kluczowe z tej grupy reklamowej i wydzielić z niej dodatkowe grupy reklam.

adwords keyword grouper 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


grupowanie slow adwords 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


 • Wykorzystywanie funkcji Excel


Przy tworzeniu kampanii AdWords bardzo przydają się tekstowe funkcje Excel. Szczególnie przydatne są one przy przetwarzaniu i obrabianiu słów kluczowych pobieranych z baz danych jak również tworzeniu tekstów reklamowych na podstawie nazw grup reklamowych lub też słów kluczowych w koncie AdWords.

Najbardziej przydatne funkcje:

łączenie wyrażeń
[code lang="php"]
ZŁĄCZ.TEKSTY (tekst1;tekst2;tekst3...)
[/code]
Pozwala łaczyć ze sobą dowolne wyrażenia. Szczególnie przydatne, kiedy w kilku kolumnach mamy różne części tworzonych słów kluczowych i tekstów (np. słowo kluczowe w postaci „nazwa adgrupy kolor”).

obliczanie długości znaków
[code lang="php"]
=DŁ(zmienna1)
[/code]
Przydatne szczególnie przy automatycznym tworzeniu tekstów reklamowych na podstawie nazw adgrup lub słów kluczowych. Kolumna, w której ta funkcja oblicza automatycznie liczbę znaków tekstu i sprawdza czy się mieści on w granicach reguł AdWords znacznie przyśpiesza pracę z tekstami reklamowymi.

oczyszczanie tekstu z zbędnych spacji
[code lang="php"]
=USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(tekst)
[/code]
Oczyszcza tekst z niepotrzebnych spacji. Przydatne szczególnie przy oczyszaniu baz danych i przetwarzaniu zmiennych.

zwracanie fragmentu słów wyrażenia
[code lang="php"]
FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków)
[/code]
Funkcja bardzo przydatna przy tworzeniu słów kluczowych (np. w zbiorze wierszy z bazy danych można znaleźć pozycje poszczególnych spacji i tworzyć słowa kluczowe w postaci: cały wiersz, wyrażenie od 1 spacji, wyrażenie od pierwsze spacji do drugiej i itp.).

zwracanie znaków z prawej bądź z lewej strony wyrażenia.
[code lang="php"]
=LEWY(tekst;liczba_znaków)
=PRAWY(tekst;liczba_znaków)
[/code]
Funkcja bardzo przydatna przy tworzeniu słów kluczowych (znajdowanie odpowiednich słów kluczowych w zbiorze danych).

wyszukiwanie tekstu
[code lang="php"]
SZUKAJ.TEKST(szukany_tekst;obejmujący_tekst;liczba_początkowa)
[/code]
Wyszukiwanie tekstu w określonym wyrażeniu pozwala wyszukiwać interesujące nas fragmenty dużych zbiorów danych, z których można tworzyć słówa kluczowe.

zamiana liter w wyrazach
[code lang="php"]
=Z.WIELKIEJ.LITERY(tekst)
[/code]
Wyrażenie to zamienia pierwszą literę każdego wyrazu na dużą literę.

funkcja logiczna jeżeli
[code lang="php"]
=JEŻELI(test_logiczny;wartość_jeżeli_prawda;wartość_jeżeli_fałsz)
[/code]
Prosta funkcja logiczna, za pomocą której można przekazywać argumenty na podstawie zdefiniowanych reguł.

Przykładowo można ustalić, że jeżeli liczba znaków nazwy grupy reklamowej nie przekracza 25 znaków, wówczas nazwa ta staje się nagłówkiem tekstu reklamowego tej grupy reklamowej. W przypadku, kiedy liczba znaków nazwy grupy reklamowej przekracza 25 znaków nagłówkiem tej grupy reklamowej staje się zdefiniowany tekst domyślny.

Oczywiście faktem jest, że w wielu przypadkach zamiast funkcji Excel szybciej jest operować za pomocą wyrażeń regularnych czy też makr. Ich stosowanie jest jednak uzasadnione tylko przy naprawdę skomplikowanych zbiorach danych.

 • Zarządzanie dużą kampaniąZarządzanie dużą kampanią AdWords zostało bardzo ułatwione przez ogrom narzędzi filtrujących i modyfikujących danymi w Edytorze AdWords. Postaram się pokrótce opisać najważniejsze z nich.

Zamiana stawek AdWords – w tym wypadku zmniejszam stawki wszystkich słów kluczowych o 20%, przy czym żadna z ostatecznie ustalonych stawke nie może być niższa niż 0,14 euro.

adwords stawki 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?Dodanie parametru – do każdego adresu docelowego słów kluczowych dodaję określony parametr (np. w sytuacji, kiedy chcę wykorzystywać go do śledzenie słów kluczowych z AdWords w moim wewnętrznym systemie).

adwords parametr 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?Zaawansowane filtry w Edytorze AdWords - w tym wypadku wyszukuję w zbiorze wszystkich słów kluczowych te słowa kluczowe, które:
a) zawierają w nazwie wyraz “kwatery”
b) nie zawierają w nazwie wyrazu “tanie”
c) których minimalna stawka za kliknięcie jest niższa niż 0,05 euro
d) które miały w badanym przeze mnie okresie czasu więcej niż 500 kliknięć

adwords filtr zaawansowany 2 Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?


Podsumowanie

Oczywiście post ten nie wyczerpuje całego tematu w kwestii tworzenia i zarządzania dużych kampanii AdWords. W obrębie tego postu można zawrzeć jeszcze pewnie wiele dodatkowych tematów takich jak: optymalizowanie i maksymalizowanie konta, szybkie tworzenie listy słów negatywnych (tutaj polecam raport Skuteczność wyszukiwanego hasła AdWords), wykorzystanie Google Analytics przy śledzeniu i optymalizowaniu konta i itp.

Mam nadzieję, że moje wskazówki będą przydatne dla tych, którzy będą chcieli rozwinąć swoje konta AdWords. Wszelkie dodatkowe sugestie, pytania mile widziane w komentarzach.

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

13 Odpowiedzi to “Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?”

 1. mr_Zolaon 11 stycznia 2008 at 12:05 po południu

  Ja czekam kiedy będzie dostępny na linuksa (bo chyba kiedyś będzie)

 2. adminon 11 stycznia 2008 at 1:53 po południu

  Linux póki co nadal jeszcze nie jest zbyt popularny. Oczywiście jednak w sytuacji,kiedy pojawiła by się wersja dla tego systemu operacyjnego wiele osób w Polsce przerzuciło by się na nią.

 3. CrazyGogolon 30 stycznia 2008 at 4:33 po południu

  Co do AdWords Editor, to ciekaw jestem kiedy poprawią buga związanego ze skalowalnością okna aplikacji, która była projektowana pod jakąś dużą rozdzielczość.

  W 1024×768 nie widać wszystkich opcji i dość trudno się w nim poruszać. No chyba że to tylko tak u mnie …

 4. adminon 30 stycznia 2008 at 10:29 po południu

  Teoretycznie można przesuwać belką w edytorze i poprzez to dostosowywać rozmiary okna. U mnie przy tej rozdzielczości wygląda to w porządku..

 5. Jak przyśpieszyć pracę z kampanią AdWords ?on 14 kwietnia 2008 at 7:15 po południu

  [...] poście: Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ? wspominałem o tworzeniu dużej kampanii z udziałem Edytora AdWords. Pisałem wówczas, że [...]

 6. Google Adwords dla sklepu internetowegoon 30 lipca 2008 at 2:01 przed południem

  [...] Jak wiadomo jedną z najbardziej efektywnych dróg tworzenia kampanii AdWords dla witryny Ecommerce, tudzież sklepu internetowego jest tworzenie słów kluczowych na bazie nazw produktów i kategorii produktów. Bazę taką można przetworzyć w Excelu za pomocą makr, a następnie importować do Edytora AdWords. [...]

 7. Zawodnik Jahon 30 lipca 2008 at 8:57 po południu

  Wstrzymując się od komentowania szalonej teorii magicznego spreadsheetu excela, zastanawiają mnie powody implementacji do jednej adgrupy słów w szyku przestawnym podczas stosowania broada.

 8. adminon 30 lipca 2008 at 10:16 po południu

  1. Wykorzystanie słowa kluczowego w broad nie oznacza, że to słowo kluczowe będzie wyświetlać reklamę na każde słowo kluczowe pokrewne temu pierwotnemu terminowi. Najpierw te słowo kluczowe musi zostać dopuszczone do aukcji, co nie zawsze następuje.
  2. Niszowe słowa kluczowe na broad przeważnie uzyskują niższe stawki niż najbardziej popularne słowa kluczowe dodane na broad
  3. W przypadku różnych kombinacji słów kluczowych łatwiej jest analizować efektywność słów kluczowych. Efektywność kosztowa i konwersyjna słowa kluczowego “kwatery tatry” może być zupełnie inna niż słowa kluczowego “tatry kwatery”.

 9. Zawodnik Jahon 31 lipca 2008 at 12:42 przed południem

  Jasne, nie będzie się wyświetlało, zresztą system cały czas sprawdza jakość i czynniki wpływające na skuteczność słów, a odmiany są dobierane tak, by najtrafniej zatargetować.

  Odmiany (skuteczność reklam) nie wpływają także na wyniki jakości moich słów czy minimalnego cpc.

  Niszowe słowa genralnie mają nizsze stawki, dopasowanie nie ma bezpośredniego związku z wynikami jakości dla minimalnych stawek słów.

  Kwatery tatry, a tanie kwatery to są słowa zupełnie z innej półki, choć wyglądają bardzo podobnie.

  We wcześniej podanych przykładach (zrzuty) można zauważyć niekonsekwencję związaną z szykiem przestawnym, jest tylko dla kilku słów i to mnie właśnie intryguje:)

 10. adminon 01 sierpnia 2008 at 1:09 przed południem

  Przykłady traktowałem jako przykłady, nie liczyłem dokładnie ilości ich występowania :) .

 11. Podsumowanie 2008 roku dla mojego blogaon 06 stycznia 2009 at 10:47 przed południem

  [...] Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ? [...]

 12. Przydatne narzędzia dla agencjion 27 listopada 2011 at 11:15 po południu

  [...] chcesz się uczyć, jak szybko tworzyć kampanie, powinieneś zapoznać się z tymi narzędziami.Jak rozwinąć dużą kampanię AdWords ?Szybkie tworzenie kampanii Google AdWordsOptymalizacja kampanii AdWordsNarzędzia, które przydadzą [...]

 13. Sevanaon 29 listopada 2014 at 4:53 po południu

  Bardzo przydatny soft, zwłaszcza dla dużych kampanii – przede wszystkim dlatego że jest offline i naniesienie zmian nie wiąże się ze zmianami na koncie ;)

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem