Mariusz Gąsiewski

Strategie AdWords

Wśród możliwych strategii tworzenia kampanii reklamowej w Google AdWords można wyróżnić moim zdaniem:

 • strategię maksymalizowania zasięgu medialnego;
 • strategię maksymalizowania zasięgu wśród użytkowników;
 • strategię wydźwięku;
 • strategię minimalizowania kosztów;
 • strategię maksymalizowania kosztów pozyskania lidów sprzedażowych;
 • strategię maksymalizowania zysku.

Każda z przedstawionych wyżej wyróżnią się swoją specyfiką i okazuje się przydatna lub konieczna w określonych warunkach biznesowych. Pokrótce postaram się przedstawić najważniejsze elementy każdej z tych strategii.

 • Strategia maksymalizowania zasięgu medialnego

Głównym założeniem tej strategii jest maksymalizowanie ilości wyświetleń reklamy AdWords przy możliwiej najniższych kosztach, czyli możliwie najniższej klikalności. Znajduje to swoje zastosowanie w przypadku, kiedy reklama AdWords traktowana jest jedynie w kategoriach medimu, które ma pokazywać obecność danej firmy w tej formie reklamy.

W obecnym modelu funkcjonowania reklamy AdWords ta forma aktywności w AdWords traci już swoją rację bytu. System AdWords automatycznie zawiesza wyświetlanie reklam, które mają bardzo niską klikalność. Co więcej niski CTR tych reklam będzie również blokował również wyświetlanie się innych reklam w tej kampanii.

 • Strategia maksymalizowania zasięgu wśród użytkowników

W strategii tej najważniejszym elementem jdziałania staje się uzyskanie możliwie najszerszego zasięgu w danej grupie docelowej. Z uwagi na to, że kampanie AdWords mogą mieć bardzo szeroki zasięg, taka strategia może mieć zastosowanie i sens jedynie przy relatywnie wąskiej grupie docelowej (np. kolekcjonerzy starych komiksów).

Strategia ta opiera się na stosowaniu maksymalnej ilości tematycznych słów kluczowych , przy czym z uwagi na to, że niszowe słowa kluczowe takiej kampanii w dopasowaniu dokładnym często by się nie wyświetlały (oznaczane by były jako low-traffic keywords) częściej stosuje się w takich sytuacjach dopasowanie frazy i dopasowanie rozszerzone.

 • Strategia wydźwięku

Jest to specyficzna forma rywalizacji w AdWords, która ma miejsce w sytuacji, kiedy na danym rynku konkuruje niewiele zażarcie ze sobą walczących firm. Dochodzi wówczas do wojny cenowej pomiędzy firmami i zaciętej walki o pierwszą pozycję w linkach sponsorowanych.

W takiej sytuacji większe znaczenie dla firmy ma bycie wyżej od konkurenta w wynikach linków sponsorowanych niż konkretne i namacalne efekty reklamy. Reklama AdWords jest wówczas traktowana jako element walki brandingowej niż jako środek do zdobywania zamówień. Strategia ta dość często jest stosowana w tradycyjnych gałęziach handlu B2B.

 • Strategia minimalizowania kosztów

W tym podejściu kluczowym elementem kampanii są przeciętne koszty za kliknięcie. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby uzyskać maksymalną ilość kliknięć z AdWords przy możliwie najniższym koszcie.

Najczęściej stosowanym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem na pozyskanie tego efektu jest stosowanie tzw. long tail keywords, czyli niszowych, rzadko używanych przez innych reklamodawców, ściśle dopasowanych tematycznie słów kluczowych. W celu maksymalizowania klikalności i CTR reklam często stosuje się w takim wypadku dopasowanie dokładne słów kluczowych i bardzo ściśle stargetowane tematycznie grupy reklamowe.

 • Strategia maksymalizowania kosztów pozyskania lidów sprzedażowych

Jest rozszerzona forma wcześniejszego tworzenia kamanii AdWords, przy czym uwzględniane są realne koszty pozyskania lidu sprzedażowego. Strategia ta wymaga analizy kosztów i konwersji na sprzedaż poszczególnych słów kluczowych. Proce ten został wcześniej przeze mnie dość dokładnie opisany w poście: Efektywna reklama AdWords.

W strategii maksymalizowania kosztów pozyskania lidów sprzedażowych najważniejsza rolę odgrywa konwersja i CPA (Cost Per Acquisition ), czyli koszt pozyskania leadu sprzedażowego, zakończonego sukcesem w odniesieniu do poszczególnych reklam.

W danym przypadku może się okazać, że z dwóch słów kluczowych efektywniejsze jest to, które ma wyższą cenę za jednostkowe kliknięcie, ponieważ lepiej przekłada się ono na liczbe sprzedanych produktów.

 • Strategia maksymalizowania zysku

Jest to najbardziej zaawansowana i najtrudniejsza strategia prowadzenia działalności w AdWords. Strategia ta bierze pod uwagę nie tylko koszty kliknięć danych słów kluczowych, ich przełożenie na koszt pozyskania lidu sprzedażowego, ale również zyskowność poszczególnych produktów asortymentu.

Aby jaśniej to przedstawić posłużę się przykładem.

Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której mamy do czynienia z trzema równolegle wyświetlanymi linkami sponsorowanymi na trzy różne słowa kluczowe.

Reklama 1 CPC 0,1 zł konwersja sprzedaży 1,5%
Reklama 2 CPC 0,2 zł konwersja sprzedaży 5,5%
Reklama 3 CPC 0,5 zł konwersja sprzedaży 2.5%

Z punktu widzenia strategii strategia minimalizowania kosztów najefektywniejsze jest pierwsze słowo kluczowe z CPC = 0,1 zł
Z punktu widzenia strategii maksymalizowania kosztów pozyskania lidów sprzedażowych

CPA1 = (1000 * 0,1)/1,5 = 67
CPA2 = (1000 * 0,2)/5,5 = 36
CPA3 = (1000 * 0,5)/2,5 = 200

najefektywniejszym słowem kluczowym jest słowo kluczowe numer 2, ponieważ w tym przypadku koszt pozyskania lidu sprzedażowego jest najniższy i wynosi 36 zl.
Czy tak samo jest w przypadku maksymalizowania zysku?

Może być tak samo, ale nie musi.

Aby być w stanie maksymalizować zysk z kampanii poprzez określenie najefektywniejszych słów kluczowych należy ustalić zyskowność poszczególnych produktów, która będzie brała pod uwagę takie elementy jak:

 • długość realizacji zamówienia;
 • koszty transportu (jeżeli są);
 • koszty składowania (jeżeli są);
 • koszty odpowiedzi na zapytania klientów;
 • koszty reklamacji i zwrotów;
 • koszty naszej pracy, jakiej wymaga dany produkt.

i itp

Jeżeli w tym konkretnym przypadku ustalimy, że zyskowność poszczególnych produktów reklamowanych przez te słowa kluczowe wynosi odpowiednio:

Z1 = 100zł
Z2 = 30 zł
Z3 = 250zł

wówczas okaże się, że najbardziej efektywnym słowem kluczowym jest słowo numer 3 z zyskiem 50zł. Co więcej okaże się również, że słowo, które wydawało się najefektywniejsze z punktu widzenia strategii maksymalizowania kosztów pozyskania lidów sprzedażowych tak naprawdę przynosi nam straty. Na tym słowie zarabia jedynie Google!

Oczywiście przedstawiony wyżej przykład jest bardzo uproszczony, ale pokazuje on, jak ważną rolę w AdWords odgrywa monitorowanie efektów i rezultatów kamapnii.

Która strategia jest najlepsza?

Wszystko oczywiście zależy od tego, co chcemy osiągnąć. Co jest naszym głównym celem: prestiż, zasięg, maksymalny zysk ze sprzedaży?

W zdecydowanie przeważającej liczbie przypadków stosowana powinna być strategia maksymalizowania zysku (jeżeli sprzedajemy wiele produktów) i strategia strategia maksymalizowania kosztów pozyskania lidów sprzedażowych (jeżeli sprzedajemy jeden produkt).

W każdym przypadku przy prowadzeniu kampanii AdWords ważne jest:

 • ścisłe określenie celów kampanii reklamowej;
 • analiza wyników kampanii;
 • analiza działalności konkurencji ;
 • branie pod uwagę wszystkich uwarunkowań tworzenia kampanii(w określonych przypadkach walczymy o koszty, w innych o prestiż, jeszcze w innych o zyski ze sprzedaży;
 • realne określenie kosztów prowadzenia kampanii i jej zyskowności .

Bez względu na sam cel prowadzenia kampanii jej założenie musi mieć realne przełożenie na krótkofalowe lub długofalowe zyski. Nawet jeżeli walczymy o prestiż i te pierwsze miejsca w linkach sponsorowanych warto sobie zadać pytanie:”Co to mi dokładnie da?”, “Czego oczekuję po tej reklamie?”.

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Strategie AdWords

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

10 komentarzy to “Strategie AdWords”

 1. […] ROI, czyli zysk z inwestycji słowa kluczowego W zdecydowanej większości przypadków jest to najważniejszy współczynnik określający efektywność kampanii linku sponsorowanego AdWords. To przecież to ile zarabiamy na danym słowie kluczowym wyznacza docelowy zysk z usług i produktów reklamowych za pomocą linków sponsorowanych. Istnieją przypadki, kiedy strategia prowadzenia linku AdWords nie jest ukierunkowana na maksymalizację ROI, ale są to raczej rzadkie sytuacje i wynikają najczęściej z niezrozumienia zasad prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie. Stawki płacone za linki sponsorowane Stawki płacone za linki sponsorowane AdWords warunkują często ROI słów kluczowych. Im niższą stawkę zapłacimy za słowo kluczowe, tym niższy próg zyskowności tego słowa kluczowego. Rozpatrując jednak kwestię stawek, płaconych za słowa kluczowe trzeba być dosyć ostrożnym. To, że płacimy niskie stawki za dane słowo kluczowe nie oznacza, że przynosi ono nam zysk i odwrotnie wysokie stawki za słowo kluczowe nie przekreśla zyskowności tego słowa. […]

 2. […] Jakiś czas temu w poście Strategie AdWords wspominałem o kilku możliwych strategiach rozwijania kampanii w linkach sponsorowanych AdWords. Jak wówczas pisałem jedną z trudniejszych kwestii w rozwijaniu zaawansowanej kampanii AdWords jest jej rozwój pod kątem konwersji. Przy takiej optymalizacji kampanii duże znaczenie mają nie tylko podstawowe zasady prawidłowej optymalizacji AdWords, które opisywałem w poście: Efektywna reklama AdWords, ale przede wszystkim optymalizacja samej strony docelowej kampanii AdWords pod kątem użyteczności i przydatności dla potencjalnych klientów. […]

 3. […] Jakiś czas temu w poście Strategie AdWords wspominałem o kilku możliwych strategiach rozwijania kampanii w linkach sponsorowanych AdWords. Jak wówczas pisałem jedną z trudniejszych kwestii w rozwijaniu zaawansowanej kampanii AdWords jest jej rozwój pod kątem konwersji. Przy takiej optymalizacji kampanii duże znaczenie mają nie tylko podstawowe zasady prawidłowej optymalizacji AdWords, które opisywałem w poście: Efektywna reklama AdWords, ale przede wszystkim optymalizacja samej strony docelowej kampanii AdWords pod kątem użyteczności i przydatności dla potencjalnych klientów. […]

 4. Optymalizator konwersji Googleon 13 Lis 2007 at 23:46

  […] Jakiś czas temu w poście wspominałem o kilku możliwych do przyjęcia strategiach prowadzania kampanii AdWords. Jedną z wspomnianych strategii, która zresztą zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w Ecommerce, jest rozwijanie kampanii AdWords pod kątem maksymalizowania ilości zdefiniowanych konwersji z reklamy (np. zakupu produktu). […]

 5. […] Jakiś czas temu w poście wspominałem o kilku możliwych do przyjęcia strategiach prowadzania kampanii AdWords. Jedną z wspomnianych strategii, która zresztą zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w Ecommerce, jest rozwijanie kampanii AdWords pod kątem maksymalizowania ilości zdefiniowanych konwersji z reklamy (np. zakupu produktu). […]

 6. […] W przypadku, kiedy dana witryna (miejsce docelowe) okazuje się bardzo skuteczna w realizacji naszego celu i strategii AdWords (np. otrzymujemy wysokie konwersje z tej witryny) należy przemyśleć stworzenie kampanii AdWords […]

 7. […] celem takiej kampanii AdWords. O potencjalnych celach kampanii AdWords pisałem kiedyś w poście Strategie AdWords, jednak w największym skrócie podstawowymi jej celami może […]

 8. Reflectionon 07 maja 2009 at 13:29

  Czy na pewno chodzi o „Strategia maksymalizowania kosztów” a nie „Strategia MINIMALIZOWANIA kosztów”? Jaki jest sens w podnoszeniu kosztów uzyskania Klienta? 🙂

 9. […] Strategie AdWords (Mariusz Gąsiewski) […]

 10. […] Strategie AdWords (Mariusz Gąsiewski) […]

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.