Mariusz Gąsiewski

Reklama w wyszukiwarkach w 2007 roku

Rok 2007 już minął, więc pora na krótkie podsumowanie tego, co się w nim wydarzyło na rynku reklamy w wyszukiwarkach w naszym kraju. W podsumowaniu postaram się zawrzeć najważniejsze trendy i wydarzenia z rynku wyszukiwarek, z którymi mieliśmy do czynienia w 2007 roku, przy czym z uwagi na obszerność tematu zamierzam przedstawić ten temat na dość sporym stopniu ogólności.

Udział wyszukiwarek w Polsce

 

Jeżeli spojrzy się na procentowy udział wyszukiwarek na polskim rynku na przestrzeni miesięcy poprzedniego roku widać powolny wzrost udziałów wyszukiwarki Google. Wzrost ten oczywiście nie jest tak dynamiczny, jak w poprzednich latach ze względu na wysoką już dość bazę.

Reklama w wyszukiwarkach - podsumowanie

 

Według rankingu.pl udział wyszukiwarki Google wzrósł w ciągu ostatnich miesięcy o około 7 punktów procentowych (z 82,1% w styczniu do 89,1% w grudniu 2007). W tym samym czasie udział wyszukiwarki Onet.pl i Wp.pl spadł odpowiednio z 8,5 do 4,4 procent i z 6,2 do 2,5 procent.

 

Trendy na rynku reklamy w wyszukiwarkach

 

Rynek promocji w wyszukiwarkach

 

 • Cały czas na polskim rynku możemy zauważyć szybki wzrost poziom wydatków na reklamę w wyszukiwarkach. Jednocześnie brak jeszcze dokładnych i w pełni wiarygodnych danych na temat wydatków inwestowanych w reklamę w wyszukiwarkach reklamowych (w ciągu roku podawano kilka różnych hipotez dotyczących wydatków reklamowych w wyszukiwarkach – jedna z prób to 110 milionów według
 • Wzrasta zakres marketingowego wykorzystania usług związanych z reklamą w wyszukiwarce. Coraz częściej reklama w wyszukiwarkach staje się częścią przemyślanych strategii marketingowych, łączących elementy promocji w świecie online i świecie offline, wykorzystujących społeczności i technologie mobilne.

 

Podmioty świadczące usługi SEO i SEM

 

 • Rozwój podmiotów świadczących usługi SEO i SEM; powstawanie i rozwój działów SEM w obrębie tradycyjnych domów mediowych i agencji interaktywnych.
 • Coraz ściślejsza specjalizacja agencji SEM; nie tylko w odniesieniu do świadczonych usług, ale również w odniesieniu do obsługiwanych segmentów klientów (niektóre agencje SEM i SEO nastawiają się na obsługę dużych klientów, inne preferują obsługiwanie większej ilości mniejszych firm).
 • Rozszerzanie zakresu usług świadczonych przez podmioty (np. doradztwo w zakresie Google Analytics, testowania stron lądowania reklamy) jak również ekspansja niektórych agencji na rynki zagraniczne (otwieranie biura poza granicami Polski, świadczenie usług dla zagranicznych klientów i itp.).
 • Coraz większa aktywność PR i edukacyjna na rynku; walka o prestiż i uznanie na rynku poprzez publikacje, zdobywanie certyfikatów (np. Google AdWords Qualified Company), organizowanie szkoleń, przystępowanie do stowarzyszeń branżowych i itp
 • Coraz większa elastyczność podmiotów świadczących usługi SEO i SEM w zakresie oferowanych klientowi warunków rozliczania. Przestarzałe już modele opłaty za ilość dostarczonych użytkowników zastępowane są modelami płatności uwzględniającymi końcową efektywność reklamy dla konkretnego klienta (prowizja jest uzależniona od efektów promocji w wyszukiwarce).

 

Reklamodawcy

 

 • Wzrasta poziom świadomości klientów odnośnie reklamy w wyszukiwarkach. Coraz więcej właścicieli firm zaczyna dostrzegać rolę reklamy w wyszukiwarkach, zarówno w procesach wspierania sprzedaży jak również promowaniu marki.
 • Na samym rynku wzrasta również poziom wymagań klientów. Coraz częściej klientom nie wystarcza obietnica stworzenia kampanii promocyjnej w wyszukiwarkach, coraz częściej wymagają oni mniej lub bardziej wymiernych rezultatów prowadzonej promocji w wyszukiwarce. Nie wystarczy już dostarczyć użytkowników z wyszukiwarki, coraz częściej trzeba dostarczyć maksymalnie jakościowych użytkowników (ROI is the king).

 

Wiedza o reklamie w wyszukiwarkach

 

 • Wiedza związana z reklamą w wyszukiwarkach przestaje być domeną branżowych serwisów internetowych, przedostając się do codziennych gazet, a nawet telewizji, co z jednej strony wpływa na coraz szersze edukowanie rynku, z drugiej zaś zwiększa prestiż działań marketingowych w wyszukiwarkach.
 • Szybko zmieniające się rozwiązania marketingowe stosowane w marketingu w wyszukiwarkach wymagają od specjalistów SEO i SEM ciągłej edukacji i eksperymentowania. Aby tworzyć efektywne kampanie promocyjne w wyszukiwaniu konieczne jest ciągłe rozwijanie wiedzy o wyszukiwarkach, śledzenie nowości na rynku, czytanie blogów, forów dyskusyjnych, ciągłe eksperymentowanie z wykorzystaniem nowych rozwiązań dostarczanych przez wyszukiwarki i itp

 

Rozwój wyszukiwarek

 

 • Rośnie stopień zaawansowania algorytmów określających wyniki organiczne i sponsorowane wyszukiwarek, co wymasza zmiany w rozwijanych strategiach promocji w wyszukiwarce.
 • Rośnie liczba rozwiązań i produktów dostarczanych przez wyszukiwarki, które rozszerzają potencjał marketingowy i sprzedażowy wyszukiwarek.

 

Nowości wyszukiwarek na polskim rynku w 2007

Jak widać z poniższego zestawienia w ostatnim roku na polskim rynku przybyło sporo rozwiązań w pośredni lub bezpośredni sposób związany z reklamą w wyszukiwarkach. Rozwiązania te dawały reklamodawcy nowe narzędzie do wykorzystania do promocji w wyszukiwarkach bądź te rozszerzały funkcjonalność narzędzi już istniejących.

Google

 

 

Onet

 

 • Teleboksy
 • Automatyczne generowanie treści boksów

 

NetSprint i WP

 

 • Boksy telefoniczne
 • Kalkulator cen reklamy
 • Adkontekst dla wyszukiwania

 

Podsumowanie

Oczywiście trudno uznać ten artykuł za wyczerpujące przedstawienie tego, co można było zauważyć na rynku polskim w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ważne jest bowiem nie chronologiczny opis poszczególnych wydarzeń bądź trendów, ale dostrzeganie dojrzewania naszego rynku promocji w wyszukiwarkach, który rośnie nie tylko ilościowo w odniesieniu do pieniędzy, jakie do niego przechodzą, ale wzrasta również jakościowo dostarczając coraz to bardziej kompleksowych i zaawansowanych rozwiązań i narzędzi potencjalnym reklamodawcom. Co sądzicie na ten temat?

W przypadku, kiedy uznasz strone za przydatna dodaj na swojej stronie link do niej.
Po prostu skopiuj i wklej link podany nizej (Ctrl+C to copy)
Wyglad linku po wklejeniu na stronie: Reklama w wyszukiwarkach w 2007 roku

Dodaj link do:
| | | Y! MyWeb | +Google

Jedna odpowiedz to “Reklama w wyszukiwarkach w 2007 roku”

 1. […] Czytaj dalej » […]

Trackback URI | Comments RSS

Odpowiedz komentarzem

You must be logged in to post a comment.